(face)

listen to the pronunciation of (face)
English - Turkish
muşmula gibi very wrinkled
kaşık kadar emaciated
kül gibi ashen
face down
(Fiili Deyim ) yüzükoyun olmak yada yatmak
face up to
(deyim) face up to sth./someone (problemleri,zorluklari) kabul etmek,cesaretle karsi koymak,cesaretle karsilamak
face
{f} yüz yüze gelmek

Bir dinozorla yüz yüze gelmek eğlenceli bir deneyimdi. - Coming face to face with a dinosaur was a funny experience.

Tom onunla tek başına yüz yüze gelmek zorunda değil. - Tom doesn't have to face it alone.

face
{f} yüzleşmek

Onunla yalnız yüzleşmek zorunda değilsin. - You don't have to face it alone.

Eğer özgürlük istiyorsan, ebeveynlerinle yüzleşmek zorunda kalacaksın. - If you want freedom, you'll have to face your parents.

face
{f} göze almak
face
{i} surat

O surat asıyorsa, bu sinirli olduğundan dolayıdır. - If he makes that face it's because he's nervous.

Suratına bir yumruk attı. - He punched her in the face.

face
{i} onur
face
{i} çehre
face
{f} bakmak

Evim işlek bir caddeye bakmaktadır. - My house faces a busy street.

Bu kızın güzel bir yüzü var. Kalbim ona bakmaktan erir. - This girl has a pretty face. My heart melts from looking at it.

face
{f} karşı karşıya gelmek
face off
yüzleşme
face saving
itibarını kurtarmaya yarayan
face the music
(Fiili Deyim ) yaptığının sonucuna katlanmak
face with
karşısına çıkmak
in the face of
-in karşısında
lose face
{k} itibarını kaybetmek

İtibarını kaybetmek aşağılanmak anlamına gelir. - To lose face means to be humiliated.

make a face
surat etmek
face
{i} ön

Madeni paranın önündeki sözleri anlamıyorum. - I don't understand the words on the face of the coin.

Adını öğrenmeden ve yüzünü görmeden önceleri de sana âşıktım. - Twice and thrice had I loved thee before I knew thy face or name.

a face like a wet weekend
(deyim) yüzünden düşen bin parça
become red in the face
(deyim) yüzü kızarmak
buffer face
(Otomotiv) tampon çarpma yüzü
discuss face to face
karşılıklı görüşmek
face
asıl değer
face
(Mekanik) alın

Altı Facebook hesabımdan biri, Facebook tarafından askıya alındı. - One of my six Facebook accounts was suspended.

Tom sık sık facebook'ta motivasyon alıntılar postalar. - Tom often posts motivational quotes on Facebook.

face
nazır olmak
face
faça
face
dış görünüş

Dış görünüşe bakılırsa, hiçbir şey daha makul olamazdı. - Nothing could be more reasonable, on the face of it.

Dış görünüşe bakılırsa, hiçbir şey daha makul olamazdı. - On the face of it, nothing could be more reasonable.

face
karşısında olmak
face
{f} dönmek
face
{f} yönelmek
face
tahammül etmek
face
karşı karşıya olmak
face
yüzyüze gelmek
face
örtmek
face
{f} göğüs germek
face
(Ticaret) karşısında durmak
face
(Jeoloji) ayak
face down
karşısındakini sindirmek
face down
yüzükoyun

Sami yüzükoyun yatıyordu. - Sami was lying face down.

Tom bir halı üzerinde yüzükoyun uzanıyor. - Tom is lying face down on a rug.

face down
yüzüstü

Sami yüzüstü yatıyordu. - Sami was lying face down.

face down
(Konuşma Dili) yenmek
face joint
(İnşaat) duvar yüzü derzi
face off
çarpışma
face plate
önyüz
face up to
(deyim) metanetle karşılamak
face up to
(deyim) göğüs germek
face value
(deyim) dış görünüş
face wall
(İnşaat) ön yüz duvarı
fling in someone's face
(deyim) yüzüne vurmak
flush face connector
(Mekanik) düz yüzeyli konektör
fly in the face of
hiçe saymak
fly in the face of
(deyim) karşı gelmek
front face
(Otomotiv) ön taraf
his face
yüzüne karşı
in the face of
dikkate alarak
in the face of
karşında
in the face of
huzurunda
in the face of
rağmen
in the face of
yüzüne karşı
laugh in one's face
(deyim) aşağılamak
left face
(Askeri) sola dönüş
meet face to face
yüzleşmek
meet face to face
yüzyüze görüşmek
on the face of
karşısında
on the face of
görünüşüne göre
on the face of it
görünüşe göre
pressure face
basınç yüzü
right face
(Askeri) sağa dön!
save one's face
(itibarını zedeleyebilecek bir durumdan) yüzünün akıyla çıkmak
slide face
sürgülü valf yüzeyi
spot face
(Mekanik) pul yatağı
stuff one's face with food
ziftlenmek
type face
(Bilgisayar) yazıyüzü ailesi
type face
(Bilgisayar) yazı biçimi
about face
geriye dön emri
about face!
Geriye dön!
armoured face conveyor
zırhlı konveyör
bevelled face
konik yüz
blade face
pale yüzeyi
card face
kart yüzü
cleavage face
yarılma yüzü
clock face
saat kadranı
clock face
kadran
coal face
kömür alnı
downstream face
akıntı yönü yüzü
face
görünüş

Dış görünüşe bakılırsa, hiçbir şey daha makul olamazdı. - On the face of it, nothing could be more reasonable.

Onun yüzünde her zaman ciddi bir görünüş var. - She always has a serious look on her face.

face
şekil

İngiltere tehlikeli şekilde düşük gıda malzemeleri ile karşı karşıya idi. - Britain faced dangerously low supplies of food.

Mary yatağına uzandı, yüzü yastığına gömülü şekilde ağladı. - Mary laid on her bed, crying with her face buried into her pillow.

face
saygınlık
face
yüz

Kadınlar gerçekten oldukça tehlikeliler. Bu konuda ne kadar çok düşünürsem, o kadar çok yüz örtüsünün arkasındaki nedeni anlayabileceğim. - Women really are quite dangerous. The more I think about this, the more I'm able to understand the reasoning behind face covering.

Onun yüzünü loş bir ışıkta gördüm. - I saw his face in the dim light.

face
{i} (saatte) mine, kadran
face
{f} bak

Ben ona yüzüne karşı tekrar bakamayacağım. - I'll never be able to look him in the face again.

Facebook'taki arkadaşlarının resimlerine bakmak vakit kaybıdır. - Looking at your Facebook friends' photos is a waste of time.

face
itibar

İtibarını kaybetmek aşağılanmak anlamına gelir. - To lose face means to be humiliated.

İtibarımı kaybetmek istemiyorum. - I don't want to lose face.

face
kaplamak
face
sıvamak
face
karşılamak
face
şeref
face about
ters yöne dönmek
face amount
üzerinde yazılı meblağ
face amount certificate company
itibari kıymet
face brick
yüz tuğlası
face card n.
resimli iskambil kâğıdı
face cream
yüz kremi
face down position
yüz aşağı pozisyon
face fungus
yüz mantarı
face guard
yüz koruyucu
face it out
sonuna kadar götürmek
face lathe
yüz tornası
face lifting
yüze uygulanan estetik ameliyatı
face par
nominal değer
face plate
torna düz aynası
face powder
pudra
face soap
sabun
face stone
kaplama taşı
face stone
kesme taş
face string
alınlık kirişi
face the music
sonucuna katlanmak
face the music
ceremeyi çekmek
face to face
karşı karşıya

Ben anne ve babamın katili ile karşı karşıyaydım. - I was face to face with my parents' murder.

Öğretmen ve ben karşı karşıya oturduk. - The teacher and I sat down face to face.

face to face
yüz yüze

Onlar yüz yüze durdu. - They stood face to face.

Onlar yüz yüze kalmalıdır. - They must remain face to face.

face up to
cesaretle karşıla
face up to
yüz yüze gelmek
face value
nominal değer
face value
yazılı değer

Seninle son derece açık yüreklilikle konuşacağım bu yüzden söyleyeceğim her şeyi üzerinde yazılı değerden almanı istiyorum. - I'm going to speak to you with utmost candor so I want you to take everything I'm about to say at face value.

face value
ön değer
face value
itibari kıymet
face wall
cephe duvarı
face with
yüzyüze gel
face with
yüzyüze gelmek
face-lift
yüz gerdirme ameliyatı
face-lift
estetik ameliyat
face-pack
yüz maskesi
face-pack
krem maskesi
fall flat on one's face
sırtı yere gelmek
fall on one's face
yüzüne gözüne bulaştırmak
false face
maske
fly in the face of
-e meydan okumak
fly in the face of
sözünü dinlememek
front face
ön yüz
get a slap in the face
şamar yemek
have egg on one's face
mosmor olmak
hide one's face in shame
utancından yere geçmek
horizantal face down
yatay başaşağı
horizantal face down position
yatay başaşağı pozisyonu
in the face of
in karşısında
lateral face
yanal yüz
lose face
şerefini kaybetmek
lose face
saygınlığını yitirmek
made a face
suratını buruştur
make a face
suratını buruştur
make a face
suratını buruşturmak
make a wry face
yüzünü ekşitmek
on the face of
in görünüşüne göre
open face sandwich
tek dilim sandviç
pull a face
surat asmak
pulley face
kasnak yüzü
save face
zevahiri kurtarmak
say right to sb's face
yüzüne karşı söylemek
set one's face against
karşı çıkmak
show one's face
insan içine çıkmak
slam the door in sb's face
kapıyı birinin yüzüne kapamak
slap in the face
hakaret
smash sb's face in
birinin yüzünü dağıtmak
spit in sb's face
birinin yüzüne tükürmek
volte face
cephe değiştirme
volte-face
yüz geri etme
volte-face
yüzseksen derecelik dönüş
face
{i} üst taraf
COME FACE TO FACE WITH DEATH
Ölümle burun buruna gelmek

Her family was come face to face with death in earthquake in 1999. - Ailesi 1999'da depremde ölümle yüz yüzle geldi.

face as long as a fiddle
demir gibi yüz sürece
face scrub
yüz arındırıcısı
face stone
kaplama taşı, kesme taş
face to face with, opposite to
yüz ile, karşısındaki yüz
face tracking
Son dönemde özellikle web-cam ler için kullanılan bir terimdir. Tam Türkçe karşılığı yüz takibi dir. camera yüzüne odaklanır, diğer objelere pek önem vermez
rear face
Arka yüz; bir şeyin arka yüzü
round face
yuvarlak yüz
face to face
karşılıklı olarak
face to face meeting
yüz yüze görüşme
English - English

Definition of (face) in English English dictionary

Stink Face
A humiliating wrestling move in which a wrestler rubs his/her exposed buttocks in their opponent's face

A character named “Puke,” who can vomit on command, X-Pac urinating in an opponents boot, and Rikishi’s “stink face” (i.e., rubbing his massive rear in the face of another wrestler) are examples of attempts to boost wrestling ratings.

about face
A military command to a formation of soldiers to reverse the direction in which they are facing
about face
To turn 180 degrees

When he saw the police car, he about-faced and quickly walked away.

about face
A complete change of opinion, direction, etc

The new policy represents a complete about face from the old one.

about-face
An abrupt turn to face the opposite direction; often used metaphorically

When Luke heard the news, he did an abrupt about-face on the policy.

about-face
To turn 180 degrees to face the opposite direction; often used metaphorically

A politician will about-face at the drop of a hat if he thinks there are votes in it.

arse about face
Something that is placed or arranged the opposite way to the way it should be

No wonder it doesn't look right mate, you've got the whole thing arse about face.

at the coal face
To be directly engaged in the operations of a business, rather than in a hands-off, managerial position
baby face
A person having such a face, often used in a derisive manner
baby face
A face resembling that of a baby; a youthful face
baby face
In professional wrestling, the headlining wrestler who is a good guy, especially one who is handsome and well-conditioned
blow up in one's face
To fail disastrously

If I took the risk to speak with my friend and the whole thing blew up in my face, I'd probably feel ashamed and exposed whenever I thought about it for a very, very long time.

carb-face
A condition in which the face swells
chocolate face
One whose face is covered in chocolate
chocolate face
A derisive name for a black person
clock face
The surface of a clock that contains the dial and hands
clock-face timetable
A service pattern where services depart at regular intervals, and thus at the same number of minutes past each hour

The new clock-face timetable means services to Cardiff now depart at 10 and 40 minutes past the hour.

clock-face timetables
plural form of clock-face timetable
close the face
To turn the face of the bat inwards, in order to hit the ball to the leg side
code face
The place where programmers develop source code (as opposed to conceptually distant areas such as design and marketing)

Code craft starts at the codeface; it's where we love to be. We programmers are never happier than when immersed in an editor, bashing out line after line of perfectly formed and well-executed source code.

crater face
A term used to refer to someone whose face is scarred or pockmarked by acne, smallpox, or other medical conditions, injury, or age
cut off one's nose to spite one's face
To harm oneself as a result of attempting to harm an adversary
cutting off one's nose to spite one's face
Present participle of cut off one's nose to spite one's face
face
The public image; outward appearance

He managed to show a bold face despite his embarrassment.

face
The front surface of a bat
face
The side of the card that shows its value (as opposed to the back side, which looks the same on all cards of the deck)
face
To be the striking batsman
face
to position oneself or itself so as to have one's face closest to (something)

Face the sun.

face
The numbered dial of a clock or watch
face
The good guy; a wrestler embodying heroic or virtuous traits

The fans cheered on the face as he made his comeback.

face
Any of the flat bounding surfaces of a polyhedron. More generally, any of the bounding pieces of a polytope of any dimension
face
The mouth

He's always stuffing his face with chips.

face
Any surface; especially a front or outer one

She wanted to wipe him off the face of the earth.

face
The directed force of something

They turned to boat into the face of the storm.

face
to have its front closest to (something else)

Turn the chair so it faces the table.

face
Makeup; one's complete facial cosmetic application

I'll be out in a sec, just let me put on my face.

face
To deal with (a difficult situation or person)

I'm going to have to face this sooner or later.

face
To have the front in a certain direction

The bunkers faced north and east, toward Germany.

face
The front part of the head, featuring the eyes, nose, and mouth and the surrounding area

She has a pretty face.

face
A typeface
face
The part of a {{|}} that hits the ball
face
Good reputation; standing in the eyes of others; dignity; prestige. (See lose face, save face)
face
The frontal aspect of something

The face of the cliff loomed above them.

face
One's facial expression

Why the sad face?.

face card
A playing card which has a picture on it (usually Jack, Queen or King, but can include Ace or Joker)
face cloth
A small cloth used to wash one's face
face for radio
An ugly face
face fucking
Aggressive deepthroat fellatio
face like a bag of spanners
A very ugly face

More wrinkles than a tortoise, face like a bag of spanners.

face man
A person who is used to present a good public face for an organization
face mask penalties
plural form of face mask penalty
face mask penalty
A penalty in American Football where one player grabs the face mask of an opposing player. There are two versions of this penalty: Incidental Face Mask and the more serious Personal Foul Face Mask penalty
face masks
plural form of face mask
face men
plural form of face man
face off
Either an actual or a figurative face to face confrontation, especially a bitter one
face off
To confront someone
face off
The starting point, in a match of ice hockey. Two players face each other, for snatching the puck
face offs
plural form of face off
face painting
The application of decorative paint to the face
face powder
A cosmetic made from coloured talc, applied to the face
face powders
plural form of face powder
face that would stop a clock
A shockingly attractive face

I can remember when you could stop a clock.

face that would stop a clock
A shockingly unattractive face

Archie was an artist, finely chiselled, the type girls go for like catnip. He . . . was expected to marry an American heiress. But she loved a muscular curate with a face that would stop a clock.

face the facts
To accept what is true, especially when it is undesirable
face the music
to accept or confront the unpleasant consequences of one's actions
face time
Time spent talking face-to-face with another person or group of people, as opposed to e-mail or other forms of communication
face to face
in person; directly; in the physical presence of somebody

He sounds intimidating over the phone, but if you meet him face to face you will find he is a friendly enough fellow.

face up to
To confront a condition or situation, typically one that is unpleasant or uncomfortable

We must all face up to the fact that we're not getting any younger.

face validity
A property of a test in which its appearance suggests to an observer that it will measure that which it has been designed to measure

One means toward avoiding a split between a profession and its academic discipline is to ensure that teaching programmes have face validity for members of those professions in which students might seek employment.

face value
The amount or value listed on a bill, note, stamp, etc.; the stated value or amount
face value
No more or less than what is stated; a literal or direct meaning or interpretation

Please take this comment at face value and don't try to read anything into it.

face-down
In a manner such that the face, front, or surface which is normally directed forward for viewing is positioned downward

He placed the page face-down on the table so that we could not see its contents.

face-off
The start of play, when two players try to get control of the puck dropped by the referee
face-off
A confrontation or argument between two people or groups

It's unclear which side will win the latest face-off between the President and Congress.

face-plants
plural form of face-plant
face-plants
Third-person singular simple present indicative form of faceplant
face-to-face
In one another's presence
face-to-face
While physically present
face-value
Alternative spelling of face value
fall on one's face
To fail, especially in a dramatic or particularly decisive manner

thers grumbled, questioning whether this man knew anything about fighting in the desert or was simply a strutting martinet who, once he was confronted with the tactical brilliance of Rommel, would fall on his face like so many before him. Unfortunately, if Montgomery failed, he would no doubt take a good part of the Eighth Army with him.

fly in the face of
To act in a manner highly contrary to; to counteract or contradict

The new design is very edgy and certainly flies in the face of tradition.

fuck face
One's facial expression during orgasm
game face
The expression of one who is prepared for or is facing a lot of difficult and/or undesirable work, especially when it is imminent

The editor told his star reporter to put his game face on, because he was going to cover a potentially hours-long city council meeting where they were going to discuss the controversial issue and tempers were expected to flare.

game face
A facial expression used to prevent giving away one's emotions
give face
To honor; to pay respect
give face
To confront
have egg on one's face
To suffer embarrassment or humiliation; to damage one's reputation

I hope the bishop of Hereford comes out of this with a great deal of egg on his face. - The Obverser, 01/04/2007, Bishop blocks gay youth worker's job,.

in face of
Face to face
in face of
Despite
in one's face
Onto or into someone's face
in one's face
In front of someone's face; before someone's eyes
in the face of
despite, against, contrary to
in the face of
on the face of
in your face
An exclamation of derision and contempt

I got picked for the cheerleading squad, and YOU didn't. In your face!.

in-your-face
aggressively or blatantly confrontational
just another pretty face
Someone who is attractive, but not too distinguished

After screening her application, the office manager decided that the young woman was just another pretty face and decided to hire someone who was better.

lamellar face
The side of a mushroom gill; not the edge
long face
An expression of sadness and disappointment

Why the long face? Is something wrong?.

lose face
To lose the respect of others, to be humiliated or experience public disgrace
loses face
Third-person singular simple present indicative form of lose face
losing face
Present participle of lose face
lost face
Simple past tense and past participle of lose face
make a face
To make a facial expression, often for humor, as a taunt, or to indicate distaste
moon-face
a swollen and rounded face, often indicative of a disease (Cushing's syndrome) or of a steroid side-effect
off one's face
Extremely intoxicated, either by alcohol or drugs
on the face of
notwithstanding

On the face of all the evidence, he was found guilty.

on the face of it
Apparently; as far as can be seen or determined
open the face
to turn the face of the bat outwards in order to hit the ball on the off side
open-face
Being a single slice of bread with a topping
plain as the nose on one's face
Extremely clear and plain to see
poker face
An impassive facial expression cultivated to prevent other players from determining whether one's actions in the game are the result of a quality hand, or of bluffing

Though he thought he had a perfect poker face, he had a number of tells his opponents soon learned.

poker face
Any similar expression used to prevent giving away one's motives, feelings, or situation
pull a face
To make an abnormal facial expression, either intentionally of because of an emotion
red face test
A hypothetical test of a person's embarrassment, that is either passed or failed. Saying one passes the red face test means one would not blush and thus would not be embarrassed by disclosing something to others or doing something, and saying one fails the red face test means a situation would cause them discernible embarrassment
rock face
An exposed, roughly vertical expanse of rock
save face
To take an action or make a gesture intended to preserve one's reputation or honour

He tried to make reparations to those he had injured, partly to save face.

shut one's face
To stop talking; to be quiet

Why don’t you just shut your face? I’m tired of listening to you.

smiley face
A smiley

Against Mary Jane's wishes, I texted Gavin just to reassure him that I was not going out with his girlfriend. I put a smiley face at the end of the message.

smiley face
A simplified drawing of a smiling face, using two dots for the eyes and an arc for the mouth
stare someone in the face
To be extremely visible and obvious

Then, one night you wake up with a start at 3 o'clock in the morning with the answer staring you in the face. Or maybe it hits you in the bath, like Archimedes, or while you're on the loo.

straight face
A face that is expressionless, especially not laughing

I don't think I could recite Peter Piper 10 times fast with a straight face.

stuff one's face
To eat excessively
suck face
To kiss, especially deeply and for a prolonged time

We would wrap our arms around each other and suck face like orangutans in his little red Fiero.

until one is blue in the face
Forever; for a hopelessly long time

You can explain it until you're blue in the face, but he will never understand.

volte face
A dramatic change in mood or tone, commonly in poetry

Shakespeare often used volte faces in the rhyming couplets at the end of his sonnets.

volte-face
a reversal of policy, attitude or principle
written all over someone's face
Very obvious, from someone's facial expression
put a brave face on things
(Ev ile ilgili) Behave in a way that makes people think you are happy when you are not
pull a long face
look worried; look unhappy
put a brave face
(Ev ile ilgili) Behave in a way that makes people think you are happy when you are not
face
{n} a visage, front, appearance, boldness, surface
face
{v} to oppose, to meet or cover in front
face to face
in person (as opposed to by telephone, etc.)
face to face
involving close contact; confronting each other; "the boy and the policeman suddenly came face-to-face at the corner"; "they spoke facel to face
face to face talk
discussion in which two people meet in person
face-to-face
directly facing each other; "the two photographs lay face-to-face on the table"; "lived all their lives in houses face-to-face across the street"; "they sat opposite at the table
face-to-face
a face-to-face meeting, conversation etc is one where you are with another person and talking to them
face-to-face
A course where the instructor and the students are present in the classroom (or at community sites such as high schools, community centers, etc ) The instructor may use multiple media, including videotapes, the Internet, etc , to deliver the course in person
face-to-face
Traditional class setting where all students meet synchronously
face-to-face
in each other's presence; "a face-to-face encounter"
face-to-face
within each other's presence; "she met the president face-to-face"
face-to-face
A face-to-face transaction is one at which the cardholder was present This is usually evidenced by the action of swiping a card through a terminal but may also be evidenced with a signed, imprinted draft (See "Imprinter ") Top of page
met face to face
conversed in person
(face)

    Videos

    ... I'M JUST SO SICK AND TIRED OF BEING LOOKED AT AS JUST ANOTHER PRETTY FACE. ...
    ... yes one of my face shrine that ait a content to say that ...

    Word of the day

    ogee
Favorites