emotional quotient

listen to the pronunciation of emotional quotient
İngilizce - Türkçe
Duygusal zekâ
Duygusal zeka ölçümlemesi
Duygusal zeka veya yaygın İngilizce ifade edilişiyle EQ (Emotional Quotient), bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama , sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır. Göreceli olarak yeni bir kavram olan duygusal zeka'nin tanımlanışı sürekli değişmekte ve güncellenmektedir. Bazı psikologlar, duygusal zeka ve duygusal bilgi olmak üzere iki ayrı terimin kullanılmasını tercih etmektedirler
duygusal zeka
eq
[ Emotional ıntelligence Quotient (EQ) ] Duygusal zeka bölümü
eq
Duygusal zeka veya yaygın İngilizce ifade edilişiyle EQ (Emotional Quotient), bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama , sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır. Göreceli olarak yeni bir kavram olan duygusal zeka'nin tanımlanışı sürekli değişmekte ve güncellenmektedir. Bazı psikologlar, duygusal zeka ve duygusal bilgi olmak üzere iki ayrı terimin kullanılmasını tercih etmektedirler
İngilizce - İngilizce
Emotional Intelligence (EI), often measured as an Emotional Intelligence Quotient (EQ), describes an ability, capacity, or skill to perceive, assess, and manage the emotions of one's self, of others, and of groups. As a relatively new area of psychological research, the definition of EI is constantly changing
eq
Emotional intelligence Quotient
Emotional Intelligence (EI), often measured as an Emotional Intelligence Quotient (EQ), describes an ability, capacity, or skill to perceive, assess, and manage the emotions of one's self, of others, and of groups. As a relatively new area of psychological research, the definition of EI is constantly changing
emotional quotient

  Heceleme

  e·mo·tion·al quo·tient

  Türkçe nasıl söylenir

  îmōşınıl kwōşınt

  Telaffuz

  /əˈmōsʜənəl ˈkwōsʜənt/ /ɪˈmoʊʃənəl ˈkwoʊʃənt/

  Günün kelimesi

  spall