emotional intelligence quotient

listen to the pronunciation of emotional intelligence quotient
İngilizce - Türkçe

emotional intelligence quotient teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

emotional quotient
duygusal zeka
Emotional Quotient
Duygusal zekâ
Emotional Quotient
Duygusal zeka ölçümlemesi
Emotional Quotient
Duygusal zeka veya yaygın İngilizce ifade edilişiyle EQ (Emotional Quotient), bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama , sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır. Göreceli olarak yeni bir kavram olan duygusal zeka'nin tanımlanışı sürekli değişmekte ve güncellenmektedir. Bazı psikologlar, duygusal zeka ve duygusal bilgi olmak üzere iki ayrı terimin kullanılmasını tercih etmektedirler
İngilizce - İngilizce
Emotional Intelligence (EI), often measured as an Emotional Intelligence Quotient (EQ), describes an ability, capacity, or skill to perceive, assess, and manage the emotions of one's self, of others, and of groups. As a relatively new area of psychological research, the definition of EI is constantly changing
Emotional Quotient
Emotional Intelligence (EI), often measured as an Emotional Intelligence Quotient (EQ), describes an ability, capacity, or skill to perceive, assess, and manage the emotions of one's self, of others, and of groups. As a relatively new area of psychological research, the definition of EI is constantly changing
Emotional Quotient
eq
emotional intelligence quotient

  Heceleme

  e·mo·tion·al in·tel·li·gence quo·tient

  Türkçe nasıl söylenir

  îmōşınıl întelıcıns kwōşınt

  Telaffuz

  /əˈmōsʜənəl ənˈteləʤəns ˈkwōsʜənt/ /ɪˈmoʊʃənəl ɪnˈtɛləʤəns ˈkwoʊʃənt/

  Günün kelimesi

  svelte