emcee, master of ceremonies; one who notifies

listen to the pronunciation of emcee, master of ceremonies; one who notifies
İngilizce - Türkçe

emcee, master of ceremonies; one who notifies teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

announcer
{i} sunucu

İleride bir TV sunucusu olmak istiyorum. - I want to become a TV announcer in the future.

Tom sunucu olarak televizyonda çalışıyor. - Tom works as an announcer on television.

announcer
spiker

Spiker İngilizce konuştu. - The announcer spoke English.

CNN'de favori spikeriniz kimdir? - Who's your favorite announcer on CNN?

announcer
İlan eden kimse, ilan eden
announcer
{i} ilan eden
announcer
{i} ilan eden kimse
announcer
{i} sözcü
İngilizce - İngilizce
{i} announcer
emcee, master of ceremonies; one who notifies