eleştiren

listen to the pronunciation of eleştiren
Türkçe - İngilizce
critical
dyslogistic
eleştir
criticize

Republican Party leaders criticized President Hayes. - Cumhuriyetçi Parti liderleri Başkan Hayes'i eleştirdi.

The editor and publisher of this magazine was criticized by some readers. - Bu derginin editörü ve yayıncısı bazı okuyucular tarafından eleştirildi.

eleştir
{f} censure
eleştir
{f} animadvert
eleştiren