eksitasyon

listen to the pronunciation of eksitasyon
Türkçe - İngilizce
(Tıp) excitement
excitation
post eksitasyon sendromu
(Tıp) potexcitation syndrome
eksitasyon