eg

listen to the pronunciation of eg
İngilizce - Türkçe
örneğin
Exempli gratia, tam olarak çevirildiğinde "örnek uğruna" veya "örnek için" gibi anlamlara gelen, çoğunlukla "örnek olarak/misalen" diye tercüme edilen bir Latince deyiştir. Batı dillerinde, özellikle İngilizce'de, bahsedilen bir konu, tanım veya değer hakkında örnek vermek istendiğinde bu deyiş, çoğunlukla kısaltılarak, kullanılır. Kısaltması e.g. şeklindedir. Sıklıkla id est yani i.e. ile karıştırılır
mesela
exempli gratia for example meselâ
{k} exempli gratia (for example) mesela, örneğin
Hollandaca - Türkçe
diskaro
Danca - Türkçe
meşelik
mesen
mesene
ana kapı
meşe
İngilizce - İngilizce
Informal way of writing e.g
wicked smile, evil smirk (Internet Slang)
Energetic Geometry
[Scot ] in medieval times, the compensation due for killing a man
Ethylenglycol
The two-character ISO 3166 country code for EGYPT
Egypt (in Internet addresses)
In some synthesizers, they use the term "Envelope Generator" instead of Envelope; this is a shortened abbreviation for this
Envelope Generator
Hollandaca - İngilizce
harrow
Danca - İngilizce
oak
Türkçe - İngilizce
alap
İngilizce - Almanca
zB
Danca - Almanca
eichenholz
eiche
Hollandaca - Almanca
egge
eg