each time a person receives medical services

listen to the pronunciation of each time a person receives medical services
İngilizce - Türkçe

each time a person receives medical services teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

encounter
{f} rastlamak
encounter
karşılaşmak

En çok hangi tür hayvanlarla karşılaşmaktan korkarsınız? - What kind of animals are you most afraid to encounter?

encounter
{i} rastlama
encounter
karşılaşma

Sami ve Leyla'nın karşılaşmaları işyerleri ile sınırlıydı. - Sami and Layla's encounters were limited to their workplace.

Bu bizim ilk karşılaşmamızdı. - That was our first encounter.

encounter
{f} (bir tehlike veya zorlukla) karşı karşıya gelmek
encounter
rastlaşmak
encounter
rast

Yeni bir dil öğrenirken ben her zaman zaten bildiğim dillerde benzerliklere rastlıyorum. - When I learn a new language, I always encounter similarities with the languages I already know.

encounter
{f} karşılaş

Sigorta bize içinde yaşadığımız dünyanın tamamen güvenli olmadığını hatırlatıyor; biz hastalanabiliriz ya da beklenmedik şeylerle karşılaşabiliriz. - Insurance makes us remember that the world we live in isn't completely safe; we might fall ill, face danger or encounter the unexpected.

Bu bizim ilk karşılaşmamızdı. - That was our first encounter.

encounter
rastgelme
encounter
{i} eğitim amacıyla toplanma
encounter
(Sosyoloji, Toplumbilim) karşılaşma (goffman)
encounter
dövüş
encounter
{f} çarpışmak
encounter
karşılamak
encounter
i karşı karşıya gel mek
encounter
{f} yüz yüze gelmek
encounter
{i} rastlantı
İngilizce - İngilizce
encounter
each time a person receives medical services

  Heceleme

  each time a per·son receives me·di·cal ser·vic·es

  Türkçe nasıl söylenir

  iç taym ı pırsın risivz medıkıl sırvısız

  Telaffuz

  /ˈēʧ ˈtīm ə ˈpərsən rēˈsēvz ˈmedəkəl ˈsərvəsəz/ /ˈiːʧ ˈtaɪm ə ˈpɜrsən riːˈsiːvz ˈmɛdəkəl ˈsɜrvəsəz/

  Günün kelimesi

  irrefragable