eşiğinde

listen to the pronunciation of eşiğinde
Türkçe - İngilizce
on the verge of

Many species of insects are on the verge of extinction. - Birçok böcek türleri yok olmanın eşiğindedir.

Tom was on the verge of starvation. - Tom açlığın eşiğindeydi.

(deyim) on the eve of
bordering on
on the threshold of
eşik
threshold

Tom carried Mary across the threshold. - Tom Mary'yi eşikten taşıdı.

Tom picked Mary up the same way a man carries his new bride across the threshold and gave her a kiss on the cheek. - Tom yeni gelinini eşikten taşıyan bir adamla aynı şekilde Mary'yi kaldırdı ve onu yanağından öptü.

eşiğinde olmak
to be on the brink of sth, to be on the verge of sth
eşiğinde olmak
verge
eşik
{i} sill

Tom painted the window sills white. - Tom pencere eşiklerini beyaza boyadı.

eşik
{i} doorstep
eşik
brink
eşik
door
eşik
weir
eşik
(Bilgisayar) edge
eşik
treshhold
ölüm eşiğinde
at death's door
eşik
threshhold
uçurumun eşiğinde
On the verge of the cliff
eşik
bridge (of a stringed instrument)
eşik
door stone
eşik
doorstep; threshold
eşik
verge
eşik
limen
iflasın eşiğinde
on the verge of bankruptcy
iflasın eşiğinde olmak
to go to the wall
kapı eşiğinde
on smb.'s doorstep
ölümün eşiğinde
at death's door
ölümün eşiğinde olan
fey
Türkçe - Türkçe

eşiğinde teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Eşik
asitane
Eşik
atabe
Eşik
katofir
Eşik
söve
eşik
Başlangıç yeri, başlangıç noktası, yakını
eşik
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak: "Sofaya açılan kapının eşiğine gelmişti."- T. Buğra
eşik
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
eşik
Telli çalgılarda üzerine tellerin bindiği köprü
eşik
Kapı ağzında basamağın konulabileceği yer: "Adımlarını eşikten atarken saraydan ne vakit ve ne duygularla çıkacaklarını kendileri de bilmiyorlardı."- R. E. Ünaydın
eşik
Kapı ağzında basamağın konulabileceği yer
eşik
Bir tepkinin başlamasında, ortaya çıkmasında etkili olan ruhî, fizyolojik nokta
eşik
Karalar üzerinde veya deniz diplerinde birbirine komşu iki çukurluğu ayıran tümsek biçiminde, üzeri çoğu kez düz kabartılar
eşik
Telli çalgılarda telleri yüksekçe tutan tahta köprücük
eşik
Bir tepkinin başlamasında, ortaya çıkmasında etkili olan ruhsal, fizyolojik nokta
eşiğinde