durumu kontrolü altına almak,başkalarına neyi nasıl yapacaklarını söylemek

listen to the pronunciation of durumu kontrolü altına almak,başkalarına neyi nasıl yapacaklarını söylemek
Türkçe - İngilizce
{k} (deyim) call the shots
durumu kontrolü altına almak,başkalarına neyi nasıl yapacaklarını söylemek

    Heceleme

    du·ru·mu kont·ro·lü al·tı·na al·mak,·baş·ka·la·rı·na ne·yi na·sıl ya·pa·cak·la·rı·nı söy·le·mek

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    spoonerism