drownings

listen to the pronunciation of drownings
İngilizce - Türkçe
boğulma
drowning
boğulma

Tom boğulmaktan kurtarıldı. - Tom was saved from drowning.

Çocuk kıl payı boğulmaktan kurtuldu. - The boy narrowly escaped drowning.

drowning
(Tıp) Suda boğulma

Suda boğulmayla ilgili bu rüyayı görüp duruyorum. - I keep having this dream about drowning.

drowning
gark
drownings