present participle of to drown

listen to the pronunciation of present participle of to drown
İngilizce - Türkçe

present participle of to drown teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

drowning
boğulma

Tom boğulmaktan kurtarıldı. - Tom was saved from drowning.

Bir çocuğu boğulmaktan kurtardı. - He rescued a boy from drowning.

drowning
(Tıp) Suda boğulma

Suda boğulmayla ilgili bu rüyayı görüp duruyorum. - I keep having this dream about drowning.

İngilizce - İngilizce
drowning
present participle of to drown