dripping water frozen and dependent

listen to the pronunciation of dripping water frozen and dependent
İngilizce - İngilizce
{n} ıcicle
dripping water frozen and dependent

  Heceleme

  drip·ping wa·ter fro·zen and de·pend·ent

  Türkçe nasıl söylenir

  drîpîng wôtır frōzın ınd dîpendınt

  Telaffuz

  /ˈdrəpəɴɢ ˈwôtər ˈfrōzən ənd dəˈpendənt/ /ˈdrɪpɪŋ ˈwɔːtɜr ˈfroʊzən ənd dɪˈpɛndənt/