dreary, gloomy, depressing, dismal; tedious, boring

listen to the pronunciation of dreary, gloomy, depressing, dismal; tedious, boring
İngilizce - Türkçe

dreary, gloomy, depressing, dismal; tedious, boring teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dreary
{s} iç karartıcı
dreary
{s} ahmak
dreary
üzgün
dreary
can sıkıcı
drear
{s} ümitsiz
drear
{s} kasvetli

Ben yarın başka bir kasvetli toplantıya gitmek zorundayım. - I've got to go to another dreary meeting tomorrow.

Bütün hayatım boyunca böyle kasvetli bir mezarlık görmedim. - Never in all my life have I seen such a dreary graveyard.

drear
{s} kederli
drear
{s} iç karartıcı
dreary
{s} kederli
dreary
hazin
dreary
{s} hüzünlü
dreary
{s} sıkıntılı
dreary
{s} ümitsiz
dreary
{s} kasvetli, sıkıcı
dreary
sıkıcı/iç karartıcı
İngilizce - İngilizce
{s} drear
{s} dreary
dreary, gloomy, depressing, dismal; tedious, boring