drawing a bow at venture

listen to the pronunciation of drawing a bow at venture
İngilizce - Türkçe
boş atıp dolu tutmak
drawing a bow at venture

  Heceleme

  draw·ing a bow at ven·ture

  Türkçe nasıl söylenir

  drôîng ı bau ät vençır

  Telaffuz

  /ˈdrôəɴɢ ə ˈbou ˈat ˈvenʧər/ /ˈdrɔːɪŋ ə ˈbaʊ ˈæt ˈvɛnʧɜr/

  Günün kelimesi

  tegument