dissolved chemicals, etc, included in such water

listen to the pronunciation of dissolved chemicals, etc, included in such water
İngilizce - Türkçe

dissolved chemicals, etc, included in such water teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

runoff
şerbet
runoff
akma
runoff
akış
runoff
(Coğrafya) yüzeysel akış
runoff
(Coğrafya) yüzey akışı
runoff
akarsu
runoff
fazlalık
runoff
(runoff voting) Bir turnuvada iki yarışmacı arasında bir sonraki tura kalacak kişiyi belirlemek için kullanılan bir oylama sistemi
runoff
yağmurun emilmeyerek toprak üstünde kalan kısm
İngilizce - İngilizce
runoff

The runoff of nitrates is poisoning the lake.

dissolved chemicals, etc, included in such water