diligence; industriousness; stubbornness

listen to the pronunciation of diligence; industriousness; stubbornness
İngilizce - Türkçe

diligence; industriousness; stubbornness teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

perseverance
sebat

Tom'un sebatına hayranım. - I admire Tom's perseverance.

perseverance
tahammül
perseverance
direşme
perseverance
{i} sonuna kadar direnme

Her durumda, sevgi sonuna kadar direnmedir. - In all cases, love is perseverance.

perseverance
taannüt
perseverance
{i} azim

Azimsiz başarı yoktur. - There's no success without perseverance.

Azim, genellikle söylenir, başarının anahtarıdır. - Perseverance, it is often said, is the key to success.

İngilizce - İngilizce
{i} perseverance
diligence; industriousness; stubbornness