dik açılı

listen to the pronunciation of dik açılı
Türkçe - İngilizce
normal
right

These two lines are at right angles. - Bu iki çizgi dik açılıdır.

right-angled
rectangular
at right angles
square
(Mimarlık) at right angle
right angled
dik açı
right angle

These two lines cut across each other at right angles. - Bu iki çizgi birbirini dik açıyla kesmektedir.

A rectangle has four right angles. - Bir dikdörtgenin dört dik açısı vardır.

dik açı
straight angle
dik açı
geom . right angle
dik açı
vertical angle
Türkçe - Türkçe

dik açılı teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

dik açı
Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu açılar eşit olduklarında, bu açıların her biri
dik açılı