dig a tubular passage, create a tunnel

listen to the pronunciation of dig a tubular passage, create a tunnel
İngilizce - Türkçe

dig a tubular passage, create a tunnel teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tunnel
{i} tünel

Japonya'da en uzun tünel nerede? - Where is the longest tunnel in Japan?

Bu tünel onun iki katı kadar uzundur. - This tunnel is twice as long as that one.

tunnel
yeraltı geçidi
tunnel
tünel yapmak
tunnel
tünel açmak
tunnel
{f} tünelle

Onların Yeni Zelanda'dadaki tüneller ile ilgili çok sayıda sorunları olduklarını duydum. - I hear they have a lot of problems with the tunnels in New Zealand.

Mümkün olduğu kadar tünellerden kaçınmaya çalışacağım. - I will try to avoid tunnels as much as possible.

tunnel
(fiil) tünel açmak
tunnel
(Tıp) Kapalı yol, tünel
tunnel
tunnel diode elek
tunnel
transistör gibi amplifikatör
tunnel
yeraltında yol veya geçit açmak
tunnel
{i} galeri (maden)
tunnel
{f} tünel aç
tunnel
yeraltı yolu
tunnel
yeraltı maden ocağının yatay yolu
tunnel
tunnel disease bends
İngilizce - İngilizce
{f} tunnel
dig a tubular passage, create a tunnel