tünelle

listen to the pronunciation of tünelle
Türkçe - İngilizce
{f} tunnelling
{f} tunnel

I will try to avoid tunnels as much as possible. - Mümkün olduğu kadar tünellerden kaçınmaya çalışacağım.

I hear they have a lot of problems with the tunnels in New Zealand. - Onların Yeni Zelanda'dadaki tüneller ile ilgili çok sayıda sorunları olduklarını duydum.

tünel
{i} tunnel

Where is the longest tunnel in Japan? - Japonya'da en uzun tünel nerede?

Our train went through a long tunnel. - Trenimiz uzun bir tünelden geçti.

tünel
{i} subway
tünel
(Pisikoloji, Ruhbilim) Dugout
tünel
cutting
tünel
{i} tube
tünel
underground way
tünel
(Askeri) feeding tube
tünel
gallery
tünel
adit
Türkçe - Türkçe

tünelle teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

tünel
Çevresi kapalı yol
tünel
Kara taşımacılığı, su ve enerji üretimi gibi alanlarda kullanılan, dar, uzun yapay ya da doğal yeraltı geçiti
tünel
Bir yandan öbür yana geçebilmek için yer altında açılan yol
tünelle