devotion to a certain habit, dependency

listen to the pronunciation of devotion to a certain habit, dependency
İngilizce - Türkçe

devotion to a certain habit, dependency teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

addiction
{i} düşkünlük
addiction
bağımlılık

Bağımlılık yapan bütün ilaçlar, beyinde dopamin salgılanmasını arttırır. - All drugs of addiction increase the release of dopamine in the brain.

Sigara içmek alışkanlık değildir; bir bağımlılıktır. - Smoking is not a habit; it's an addiction.

addiction
(Tıp) adiksiyon
addiction
(Denizbilim) katma
addiction
tiryakilik
addiction
alışkanlık

Sigara içmek alışkanlık değildir; bir bağımlılıktır. - Smoking is not a habit; it's an addiction.

Sigara içmek bir alışkanlık değil ama bir bağımlılıktır. - Smoking is no habit but an addiction.

addiction
tutkunluk
addiction
(Tıp) İptila, bir itiyada düşkünlük, alışkanlık (alkol, ilaç vs.)
addiction
(Diş Hekimliği) ilaca tutsaklık, bağımlılık
addiction
(Tıp) İtiyad
addiction
(Tıp) Meyil
addiction
{i} alışma
addiction
{i} tutku
İngilizce - İngilizce
{i} addiction
devotion to a certain habit, dependency