developing within or originating from causes within the organism

listen to the pronunciation of developing within or originating from causes within the organism
İngilizce - Türkçe

developing within or originating from causes within the organism teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

endogenous
(Pisikoloji, Ruhbilim) iç kaynaklı
endogenous
(Denizbilim) içsel
endogenous
(Tıp) endojenöz
endogenous
endojen
endogenous
içten büyüyen
endogenous
(Tıp) İç sebeplerden doğan, andojen
endogenous
endojen (yeryuvarı'nın içinde geçen veya içinden kaynaklanan)
İngilizce - İngilizce
endogenous
developing within or originating from causes within the organism

  Heceleme

  de·ve·lop·ing with·in or o·rig·i·nat·ing from causes with·in the or·ga·ni·sm

  Türkçe nasıl söylenir

  dîvelıpîng wîdhîn ır ırîcıneytîng fırm kôzîz wîdhîn dhi ôrgınîzım

  Telaffuz

  /dəˈveləpəɴɢ wəˈᴛʜən ər ərˈəʤəˌnātəɴɢ fərm ˈkôzəz wəˈᴛʜən ᴛʜē ˈôrgəˌnəzəm/ /dɪˈvɛləpɪŋ wɪˈðɪn ɜr ɜrˈɪʤəˌneɪtɪŋ fɜrm ˈkɔːzɪz wɪˈðɪn ðiː ˈɔːrɡəˌnɪzəm/

  Günün kelimesi

  interstice