detaycı

listen to the pronunciation of detaycı
Türkçe - İngilizce
hypercritical
fussy
niggling
pedant
detay
{i} detail

Tom reported his accident in detail. - Tom detaylı olarak kazayı bildirdi.

Professors should explain everything in detail, not be succinct and always tell students to go home and read their books. - Profesörler, her şeyi detaylı bir şekilde açıklamalılar, kısa ve öz olmamalılar ve her zaman öğrencilere eve gitmelerini ve kitaplarını okumalarını söylemeliler.

detaycı kimse
refiner
detay
circumstance

He described the circumstances in detail. - O koşulları detaylı olarak açıkladı.

detay
touch
detay
technicality
detay
detail drawing
detay
subtlety
detay
detail ayrıntı
detay
elaboration
titiz ve detaycı tipler
kittle cattle
Türkçe - Türkçe

detaycı teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

detay
Ayrıntı
detaycı