describing something that has persisted for an extended period of time

listen to the pronunciation of describing something that has persisted for an extended period of time
İngilizce - Türkçe

describing something that has persisted for an extended period of time teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

longstanding
uzun süren
longstanding
çok eski
longstanding
çoktandır devam eden
longstanding
uzun süredir var olan
İngilizce - İngilizce
longstanding
describing something that has persisted for an extended period of time

  Heceleme

  de·scrib·ing some·thing that has persisted for an ex·tend·ed pe·ri·od of time

  Türkçe nasıl söylenir

  dîskraybîng sʌmthîng dhıt hız pırsîstıd fôr ın îkstendıd pîriıd ıv taym

  Telaffuz

  /dəˈskrībəɴɢ ˈsəmᴛʜəɴɢ ᴛʜət həz pərˈsəstəd ˈfôr ən əkˈstendəd ˈpərēəd əv ˈtīm/ /dɪˈskraɪbɪŋ ˈsʌmθɪŋ ðət həz pɜrˈsɪstəd ˈfɔːr ən ɪkˈstɛndəd ˈpɪriːəd əv ˈtaɪm/

  Günün kelimesi

  orthography