describing one who enjoys being in crowds and socializing

listen to the pronunciation of describing one who enjoys being in crowds and socializing
İngilizce - Türkçe

describing one who enjoys being in crowds and socializing teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

gregarious
{s} sokulgan

Tom oldukça antisosyal iken Mary çok sokulgandır. - Mary is very gregarious while Tom is quite antisocial.

Tom çok sokulgan bir kişidir. - Tom's a very gregarious person.

gregarious
{s} başkalarıyla beraber olmayı seven, girgin
gregarious
sürü halinde
gregarious
sürü/topluluk halinde yaşayan
gregarious
sosyal
gregarious
sürü halinde bulunan
gregarious
{s} sürü halinde yaşamayı seven; sürücül
gregarious
{s} toplu halde yaşayan
gregarious
toplu halde yaşayan veya gezen
gregarious
{s} topluluk seven
gregarious
{s} salkım halinde yetişen
gregarious
topluca
gregarious
topluluğu seven
gregarious
sürüyegregariously toplu halde
gregarious
(Tıp) grup halinde yaşama eğilimi gösteren, başka bireylerle bir arada olmaktan hoşlanan
gregarious
gregariousness toplu halde bulunma veya yaşama
İngilizce - İngilizce
gregarious
One who enjoys
enjoyer
describing one who enjoys being in crowds and socializing

  Heceleme

  de·scrib·ing one who enjoys be·ing in crowds and so·cial·iz·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  dîskraybîng hwʌn hu encoyz biîng în kraudz ınd sōşılayzîng

  Telaffuz

  /dəˈskrībəɴɢ ˈhwən ˈho͞o enˈʤoiz ˈbēəɴɢ ən ˈkroudz ənd ˈsōsʜəˌlīzəɴɢ/ /dɪˈskraɪbɪŋ ˈhwʌn ˈhuː ɛnˈʤɔɪz ˈbiːɪŋ ɪn ˈkraʊdz ənd ˈsoʊʃəˌlaɪzɪŋ/

  Günün kelimesi

  piedmont