affability, amicability, friendliness, cordiality

listen to the pronunciation of affability, amicability, friendliness, cordiality
İngilizce - Türkçe

affability, amicability, friendliness, cordiality teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

affableness
nezaket
affableness
naziklik
affableness
hoşluk
İngilizce - İngilizce
{i} affableness
affability, amicability, friendliness, cordiality