derived or originating internally of or resembling an endogen

listen to the pronunciation of derived or originating internally of or resembling an endogen
İngilizce - Türkçe

derived or originating internally of or resembling an endogen teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

endogenous
(Pisikoloji, Ruhbilim) iç kaynaklı
endogenous
(Denizbilim) içsel
endogenous
(Tıp) endojenöz
endogenous
endojen
endogenous
içten büyüyen
endogenous
(Tıp) İç sebeplerden doğan, andojen
endogenous
endojen (yeryuvarı'nın içinde geçen veya içinden kaynaklanan)
İngilizce - İngilizce
endogenous
derived or originating internally of or resembling an endogen