denetleniyor

listen to the pronunciation of denetleniyor
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) inspecting
(Bilgisayar) checking
auditing
denetle
(Bilgisayar) check for
denetle
(Bilgisayar) control
denetle
(Bilgisayar) check in
denetle
{f} supervising

Tom Jackson is the supervising producer. - Tom Jackson denetleyici yapımcıdır.

I want to talk to your supervising officer. - Denetleme memurunla konuşmak istiyorum.

denetle
oversee

Tom is in charge of overseeing the entire project. - Tom tüm projeyi denetlemekten sorumlu.

denetle
oversaw
denetle
{f} overseen
denetle
{f} superintending
denetle
superintend
denetle
supervise

In her job, she supervises 30 employees. - İşinde, 30 çalışanı denetler.

Tom was hired to supervise the production of Mary's music video. - Tom Mary'nin müzik video üretimini denetlemesi için işe alındı.

denetle
Check
denetle
audit

The accounts have been audited. - Hesaplar denetlenmektedir.

denetle
inspect

The general inspected the troops. - General birlikleri denetledi.

Government officials inspected all factories. - Devlet memurları bütün fabrikaları denetlediler.

denetleniyor