delicious iced drink combining wine or liqueur with fruit juice and sugar

listen to the pronunciation of delicious iced drink combining wine or liqueur with fruit juice and sugar
İngilizce - Türkçe

delicious iced drink combining wine or liqueur with fruit juice and sugar teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cobbler
{i} ayakkabı tamircisi

Bir ayakkabı tamircisi de bir ayakkabıcı olarak bilinir. - A cobbler is also known as a shoemaker.

Ayakkabı tamircisi yeni bir örs arıyor. - The cobbler is looking for a new anvil.

cobbler
{i} ayakkabı tamircis

Ayakkabı tamircisi yeni bir örs arıyor. - The cobbler is looking for a new anvil.

Bir ayakkabı tamircisi de bir ayakkabıcı olarak bilinir. - A cobbler is also known as a shoemaker.

cobbler
meyvalı tart
cobbler
{i} acemi çaylak
cobbler
ayakkabı tamircisi/sakar
cobbler
sakar işçi
cobbler
{i} şaraplı bir tür koktely
cobbler
şeker ve meyvadan yapılmışbir içki
cobbler
{i} meyve pastası
İngilizce - İngilizce
cobbler
delicious iced drink combining wine or liqueur with fruit juice and sugar

  Heceleme

  de·li·cious iced drink com·bin·ing wine or li·queur with fruit juice and sug·ar

  Türkçe nasıl söylenir

  dîlîşıs ayst drîngk kımbaynîng wayn ır lîkır wîdh frut cus ınd şûgır

  Telaffuz

  /dəˈləsʜəs ˈīst ˈdrəɴɢk kəmˈbīnəɴɢ ˈwīn ər ləˈkər wəᴛʜ ˈfro͞ot ˈʤo͞os ənd ˈsʜo͝ogər/ /dɪˈlɪʃəs ˈaɪst ˈdrɪŋk kəmˈbaɪnɪŋ ˈwaɪn ɜr lɪˈkɜr wɪð ˈfruːt ˈʤuːs ənd ˈʃʊɡɜr/

  Günün kelimesi

  picaresque