delicious iced drink combining wine or liqueur with fruit juice and sugar

listen to the pronunciation of delicious iced drink combining wine or liqueur with fruit juice and sugar
Englisch - Türkisch

Definition von delicious iced drink combining wine or liqueur with fruit juice and sugar im Englisch Türkisch wörterbuch

cobbler
{i} ayakkabı tamircisi

Bir ayakkabı tamircisi de bir ayakkabıcı olarak bilinir. - A cobbler is also known as a shoemaker.

Ayakkabı tamircisi yeni bir örs arıyor. - The cobbler is looking for a new anvil.

cobbler
{i} ayakkabı tamircis

Ayakkabı tamircisi yeni bir örs arıyor. - The cobbler is looking for a new anvil.

Bir ayakkabı tamircisi de bir ayakkabıcı olarak bilinir. - A cobbler is also known as a shoemaker.

cobbler
meyvalı tart
cobbler
{i} acemi çaylak
cobbler
ayakkabı tamircisi/sakar
cobbler
sakar işçi
cobbler
{i} şaraplı bir tür koktely
cobbler
şeker ve meyvadan yapılmışbir içki
cobbler
{i} meyve pastası
Englisch - Englisch
cobbler
delicious iced drink combining wine or liqueur with fruit juice and sugar

  Silbentrennung

  de·li·cious iced drink com·bin·ing wine or li·queur with fruit juice and sug·ar

  Türkische aussprache

  dîlîşıs ayst drîngk kımbaynîng wayn ır lîkır wîdh frut cus ınd şûgır

  Aussprache

  /dəˈləsʜəs ˈīst ˈdrəɴɢk kəmˈbīnəɴɢ ˈwīn ər ləˈkər wəᴛʜ ˈfro͞ot ˈʤo͞os ənd ˈsʜo͝ogər/ /dɪˈlɪʃəs ˈaɪst ˈdrɪŋk kəmˈbaɪnɪŋ ˈwaɪn ɜr lɪˈkɜr wɪð ˈfruːt ˈʤuːs ənd ˈʃʊɡɜr/

  Wort des Tages

  lorimer
Favoriten