degeneration, abnormal or defective development, insufficient nutrition

listen to the pronunciation of degeneration, abnormal or defective development, insufficient nutrition
İngilizce - Türkçe

degeneration, abnormal or defective development, insufficient nutrition teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dystrophy
(Tıp) gelişememe
dystrophy
distrofi

Tom'a 2013 yılında müsküler distrofi tanısı konuldu. - Tom was diagnosed with muscular dystrophy in 2013.

dystrophy
beslenme bozukluğu hastalığı
dystrophy
Adalenin gelişmemesi
dystrophy
(Tıp) Beslenmede bozukluk, distrofi, distrophia
dystrophy
beslenme yetersizliği
dystrophy
{i} beslenme bozukluğu sonucu bozukluk
dystrophy
(Diş Hekimliği) hatalı beslenme sonucu ortaya çıkan bozukluk
İngilizce - İngilizce
dystrophy
degeneration, abnormal or defective development, insufficient nutrition