beslenme yetersizliği

listen to the pronunciation of beslenme yetersizliği
Türkçe - İngilizce
starvation
(Gıda) malnutrition
lack of food
nutritional deficiency
(Tıp) hypoalimentation
(Tıp) undernutrition
dystrophy
Türkçe - Türkçe
Çeşitli güçlükler ve yokluklar yüzünden vücuda gerekli olan gıdaların yerinde ve zamanında alınamaması durumu
malnütrüsyon
beslenme yetersizliği