decomposition of organic matter by the action of micro organisms

listen to the pronunciation of decomposition of organic matter by the action of micro organisms
İngilizce - Türkçe

decomposition of organic matter by the action of micro organisms teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

biodegradation
biyolojik bozunma
İngilizce - İngilizce
biodegradation
decomposition of organic matter by the action of micro organisms

  Heceleme

  de·com·po·si·tion of or·gan·ic mat·ter by the ac·tion of micro organisms

  Türkçe nasıl söylenir

  dikımpōzîşın ıv ôrgänîk mätır bay dhi äkşın ıv maykrō ôrgınîzımz

  Telaffuz

  /ˌdēkəmpōˈzəsʜən əv ôrˈganək ˈmatər ˈbī ᴛʜē ˈaksʜən əv ˈmīˌkrō ˈôrgəˌnəzəmz/ /ˌdiːkəmpoʊˈzɪʃən əv ɔːrˈɡænɪk ˈmætɜr ˈbaɪ ðiː ˈækʃən əv ˈmaɪˌkroʊ ˈɔːrɡəˌnɪzəmz/

  Günün kelimesi

  lorimer