decomposition of organic matter by the action of micro organisms

listen to the pronunciation of decomposition of organic matter by the action of micro organisms
Englisch - Türkisch

Definition von decomposition of organic matter by the action of micro organisms im Englisch Türkisch wörterbuch

biodegradation
biyolojik bozunma
Englisch - Englisch
biodegradation
decomposition of organic matter by the action of micro organisms

  Silbentrennung

  de·com·po·si·tion of or·gan·ic mat·ter by the ac·tion of micro organisms

  Türkische aussprache

  dikımpōzîşın ıv ôrgänîk mätır bay dhi äkşın ıv maykrō ôrgınîzımz

  Aussprache

  /ˌdēkəmpōˈzəsʜən əv ôrˈganək ˈmatər ˈbī ᴛʜē ˈaksʜən əv ˈmīˌkrō ˈôrgəˌnəzəmz/ /ˌdiːkəmpoʊˈzɪʃən əv ɔːrˈɡænɪk ˈmætɜr ˈbaɪ ðiː ˈækʃən əv ˈmaɪˌkroʊ ˈɔːrɡəˌnɪzəmz/

  Wort des Tages

  duodenum
Favoriten