zarlı

listen to the pronunciation of zarlı
Türkisch - Englisch
filmy
tunicate
zar
dice

Dice have differences in design in different cultures. - Zarlar farklı kültürlerde farklı şekillere sahiptir.

The gambler used loaded dice to cheat. - Kumarbaz aldatmak için hileli zar kullandı.

zar
{i} membrane

The mucous membrane is very sensitive. - Mukoza zarı çok hassastır.

zarlı valf
diaphragm valve
zar
die
etli ve zarlı kabuksuz meyve
berry
etli ve zarlı kabuksuz meyve
(Gıda) berries
zar
(Tıp) membrane filtration
zar
(Anatomi) tegmen
zar
{i} wall
zar
diaphragm
zar
film

No animals were harmed in the making of this film. - Bu filmin yapımında hiçbir hayvan zarar görmemiştir.

Animals were harmed in the making of this film. - Bu filmin yapımında hayvanlar zarar görmüştür.

zar
tunicle
zar
integument
zar
velum
zar
pellicle
zar
tunic
zar
{i} bones
zar
{i} tegument
zar
velamen
zar
{i} skin
zar
lamina
zar
tela
zar
Cortes
zar
die (thrown when playing games of chance)
zar
envelope

I forgot to attach a stamp to the envelope. - Zarfa bir pul yapıştırmayı unuttum.

I opened the envelope and pulled out a letter. - Ben zarfı açtım ve bir mektup çıkardım.

zar
tissue
zar
slang feeling of well-being, pleasant mood
Türkisch - Türkisch

Definition von zarlı im Türkisch Türkisch wörterbuch

ZAR
(Osmanlı Dönemi) f. Kelimenin sonuna gelerek birleşik kelimeler olur. İsimlere eklenerek yer adı bildirilir. Meselâ: Lâle-zar $ : Lâle bahçesi
Zar
cidar
Zar
çeper
zar
İnce ve yumuşak yaprak durumundaki organlara ve organ bölümlerine verilen ad; epitelyum örtüsünün özelliklerine göre bu organlara sümüksü veya telsi zar denir
zar
Kadınların örtündükleri çarşaf
zar
ince kabuk
zar
İnce perde veya örtü
zar
Kadınların giydikleri çarşaf
zar
Kadınların örtündükleri çarşaf, car
zar
Tavla ve başka oyunlarda kullanılan kemik, fil dişi, plastik gibi maddelerden küp olarak yapılan ve altı yüzünde, birden altıya kadar benekler bulunan oyun aracı
zar
ince perde ya da ince örtü
zar
Ahşap tavan kaplaması ile duvar sıvası arasına boylu boyunca yerleştirilen, genellikle sıva kalınlığında düşey konumdaki tahta
zar
ince deri ya da ince kabuk
zar
Birbirine sımsıkı yapışık hücre veya moleküllerden oluşan ve bitkilerin çeşitli bölümlerini bir kın gibi saran ince tabaka
zar
Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde görülen, gövdeye cin girmesiyle ortaya çıktığına innaılan ruhsal hastalık
zar
İnce perde veya örtü. İnce ve yumuşak yaprak biçimindeki organlara ve organ bölümlerine verilen ad
zarlı
Favoriten