zarf

listen to the pronunciation of zarf
Englisch - Türkisch
kahve fincanı zarf
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) İçine mektup konulan kılıf kâğıt
(Osmanlı Dönemi) Kap, kılıf. Mahfaza
(Osmanlı Dönemi) Gr: Bir fiilin veya bir sıfatın veya başka bir zarfın mânasına "yer, zaman, mâhiyyet" (Nicelik, nitelik) gibi cihetlerden başkalık katan vasıflarını belirten kelime
Geç kalınca utandı gibi
Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı. Geç kalınca utandı gibi
İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese
Kap, kılıf, sarma. İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese: "Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler."- A. Haşim. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap: "Kenarları ezik bir çift altın kahve fincanı zarfını elinde evirir çevirirdi."- R. Enis
İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap
(Osmanlı Dönemi) kılıf, kap, mahfaza; gramerde bir fiilin, sıfatın veya başka. bir zarfın mânâsına "yer, zaman, mâhiyet' gibi cihetlerden başkalık katan vasıflarını belirten kelime
Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç: Az yaşamıştı
Mektup kabı
Kap, kılıf, sarma
(Dilbilim) belirteç
zarf-fiil
Zarf olarak kullanılan fiil soyundan kelime, ulaç, bağ fiil, gerundium
zarf-fiil grubu
Birden fazla kelimeden oluşan zarf-fiil
havalı zarf
dışı kağıt içi hava kabarcıklı kırılma olasılığını azaltan korumalı zarf
astarlı zarf
İç yüzüne ince bir kâğıt geçirilmiş zarf
bağlama zarf-fiili
Ve bağlacı görevinde kullanılarak kendinden sonraki çekimli fiile veya fiilimsiye zaman ve kişi bakımlarından uyan -ıp ekini almış fiil: Gelip gitti (Geldi ve gitti) Gülüp geçti (Güldü ve geçti) gibi
pekiştirmeli zarf
Pekiştirmeli kelime biçiminde kurulmuş zarf
türemiş zarf
Yapım eki ile kurulmuş zarf: İlk-in, akşam-le-yin, gelmek-sizin, sürünür-cesine gibi
yalın zarf
Birleşik olmayan ve yapım eki almamış bulunan zarf: En, pek, çok, az gibi
Englisch - Englisch
an ornamental container designed to hold a coffee cup and insulate it from the hand of the imbiber
A special sleeve for a coffee cup or a beer can
{i} decorative cup-shaped holder made of metal to hold a hot coffee cup or a can of beer
an ornamental metal cup-shaped holder for a hot coffee cup
A metallic cuplike stand used for holding a finjan
Türkisch - Englisch
adverb

Who can work out the adverbial form of that verb? - Kim bu fiilin zarf formunu çalışabilir?

Nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, articles, prepositions, conjunctions, and interjections are the parts of speech in English. - İsimler, zamirler, fiiller, sıfatlar, zarflar, makaleler, edatlar, bağlaçlar, ve ünlemler İngilizcede konuşma parçalarıdır.

envelope

I forgot to attach a stamp to the envelope. - Zarfa bir pul yapıştırmayı unuttum.

I wrote the wrong address on the envelope. - Zarfın üstüne yanlış adres yazdım.

adverbial

Can you help me to work out the adverbial forms of these verbs? - Bu fillerin zarf biçimlerini çalışmama yardım eder misin?

Who can work out the adverbial form of that verb? - Kim bu fiilin zarf formunu çalışabilir?

envelope; case, cover, jacket; adverb belirteç
jacket

Tom withdrew an envelope from his jacket pocket. - Tom ceketinin cebinden bir zarf çıkardı.

casing
(Bilgisayar) env

I need an envelope, a piece of paper, and a pencil or a pen. - Benim bir zarfa, bir parça kağıda ve kurşun kaleme ya da bir dolma kaleme ihtiyacım var.

I opened the envelope and pulled out a letter. - Ben zarfı açtım ve bir mektup çıkardım.

envelop

I wrote the wrong address on the envelope. - Zarfın üstüne yanlış adres yazdım.

I opened the envelope and pulled out a letter. - Ben zarfı açtım ve bir mektup çıkardım.

calyx
cover
case
envelope (for a letter, etc.)
calix
gram. adverb
metal sleeve designed to hold a coffee cup or a glass
cup
sheath
shuck
receptacle
case, receptacle: saat zarfı watchcase
cartridge
shruck
(Nükleer Bilimler) clad
adv
zarf algılayıcısı
(Bilgisayar) envelope detector
zarf atmak
fly a kite
zarf boyutu
(Bilgisayar) envelope size
zarf cümlecikleri
(Dilbilim) adverb clauses
zarf cümleleri
(Dilbilim) adverbial clauses
zarf dönüş
(Bilgisayar) envelope return
zarf sezicisi
(Bilgisayar) envelope detector
zarf yazıcı
(Bilgisayar) envelope feeder
zarf fiil
envelope acts
zarf adresi yazıtipi
(Bilgisayar) envelope address font
zarf atmak
to fly a kite
zarf b4
(Bilgisayar) b4 envelope
zarf b5
(Bilgisayar) b5 envelope
zarf b6
(Bilgisayar) b6 envelope
zarf besleme
(Bilgisayar) envelope feed
zarf biçemleri
(Bilgisayar) envelope styles
zarf bozunumu
(Bilgisayar) envelope distortion
zarf değiştir
(Bilgisayar) change envelope
zarf değiştirmeyi
(Bilgisayar) change envelope
zarf dl
(Bilgisayar) envelope dl
zarf dl
(Bilgisayar) dl envelope
zarf el ile besle
(Bilgisayar) envelope manual feed
zarf el ile besleme
(Bilgisayar) env manual feed
zarf eğrisi
(Ticaret) envelope curve
zarf gecikmesi
envelope delay
zarf gecikmesi distorsiyonu
envelope-delay distortion
zarf gecikmesi; değerlendirme direktifi
(Askeri) envelope delay; evaluation directive
zarf geciktirmesi
(Havacılık) envelope delay
zarf halinde
adverbially
zarf italya
(Bilgisayar) envelope italy
zarf içine konulabilir
enclosable
zarf içine koyan
encloser
zarf niteliğinde
adverbial
zarf niteliğinde anlatım
(Dilbilim) adverbial expression
zarf niteliğinde ifade
adverbial expression
zarf niteliğinde ifade
(Dilbilim) adverbial phrase
zarf niteliğindeki ifade
adverbial phrase
zarf oluştur
(Bilgisayar) create envelope
zarf oluşturma
envelope creation
zarf rica ediyorum
I would like an envelope
zarf seçenekleri
(Bilgisayar) envelope options
zarf sihirbazı
(Bilgisayar) envelope wizard
zarf sil
(Bilgisayar) delete envelope
zarf silmeyi
(Bilgisayar) delete envelope
zarf tepsisi
(Bilgisayar) envelope tray
zarf tray
(Bilgisayar) envelope tray
zarf tümceciği
(Dilbilim) adverbial clause
zarf tümcesi
(Dilbilim) sentence adverbial
zarf tümcesi
(Dilbilim) adverbial clause
zarf yarat
(Bilgisayar) create envelope
zarf yaratmayı
(Bilgisayar) create envelope
zarf çapı
(Askeri) envelope diameter
zarf şablonları
(Bilgisayar) envelope template
zarflar
envelopes

I would like some envelopes. - Bazı zarflar istiyorum.

I need to put stamps on all these envelopes. - Bütün bu zarfların üstüne pul yapıştırmam gerekiyor.

mavi zarf
(Askeri) blue envelope
resmi zarf
(Askeri) penalty envelope
resmi zarf
(Askeri) official envelope
havalı zarf
air bubble mailer
havalı zarf
bubble envelope
havalı zarf
air bubble envelope
havalı zarf
bubble mailer
havalı zarf
air bubble padded envelope
kılıf, kın, kabuk. zarf
sheath, sheath, shell. envelope
bağlaç görevli zarf
(Dilbilim) introductory adverb
bilezik zarf
(rulman) race(bearing)
delikli zarf
(Ticaret) panel envelope
dış zarf
outer race
el ile zarf
(Bilgisayar) manual envelope
geometrik tasarımlı zarf
(Bilgisayar) axis envelope
hareketli zarf
(Bilgisayar) mobile envelope
kapalı zarf usulü
ile by sealed tender
kapalı zarf usulüyle
by sealed tender
katlanınca zarf olan mektup
air letter
pencereli zarf
window envelope
pullu zarf
stamped envelope
tepe zarf gücü
(Elektrik, Elektronik,Teknik) peak envelope power
çelik zarf
steel shell
zarf
Favoriten