yarn

listen to the pronunciation of yarn
Englisch - Türkisch
{i} iplik

İplik farklı liflerden eğrilir. - Yarn is spun from different fibers.

Tekir kedi kırmızı iplikle oynuyor. - The striped cat is playing with red yarn.

{i} yün ipliği
maval
(Askeri) flasa
nağıl
hikâye
masal
seyahat maceraları anlatmak
pamuk ipliği
seyahat macerası
muhabbet etmek
(Tekstil) iplik Açıklama: Kesikli veya sürekli liflerin oluşturduğu, bir boyutu diğer boyutlarına göre çok daha uzun olan yapıdır
{i} k.dili. (uydurulmuş) hikâye
bilhassa gemici masalı
hikaye anlat
hikaye/iplik
{f} masal anlatmak
bükülümüş iplik
{i} tekstil iplik
{f} hikâye anlatmak
pamuk veya yün ipliği
Yarn waste
(Tekstil) Üstüpü
yarn tension
(Tekstil) iplik gerginliği
yarn dye
yün boyası
yarn dye
(Tekstil) Pamuk ipliği boyası
Yarn accumulator cleaning
(Tekstil) İplik akümülatörünü temizleme
Yarn consolidation zone
(Tekstil) İplik yoğunlaştırma bölgesi
Yarn cutter
(Tekstil) İplik kesici
Yarn delivery
(Tekstil) İplik verme, iplik sevki
Yarn end
(Tekstil) İplik ucu
Yarn guide
(Tekstil) Iplik rehberi
Yarn guide pivoting mechanism
(Tekstil) Iplik rehberi gezdirme mekanizması
Yarn guide support
(Tekstil) Iplik rehberi taşıyıcısı
Yarn guide wire
(Tekstil) İplik kılavuz teli
Yarn layer
(Tekstil) İplik katmanı
Yarn monitor
(Tekstil) İplik gözleyici, iplik yoklayıcı
Yarn monitor amplifier
(Tekstil) İplik yoklama kuvvetlendiricisi
Yarn monitoring
(Tekstil) İplik yoklama
Yarn severing plate
(Tekstil) İplik temizleme plakası
Yarn tension compensator
(Tekstil) İplik gerginliği dengeleyici
Yarn traverse mechanism
(Tekstil) İplik travers mekanizması
Yarn winding zone
(Tekstil) İplik sarım bölgesi
yarn brake
(Tekstil) iplik freni Açıklama: Sarım sırasında ipliğin gerginliğini kontrol ederek sarımı kolaylaştırır
yarn carrier stop motion
(Tekstil) alt durdurma tertibatı
yarn count
(Tekstil) iplik numarası
yarn defect
(Tekstil) iplik kusuru
yarn defects
(Tekstil) iplik kusurları
yarn dyed
(Tekstil) iplik boyama
yarn dyeing
(Tekstil) iplik boyama
yarn dyeing apparatus
(Tekstil) iplik boyama makinesi
yarn dyeworks
(Tekstil) iplik boyahanesi
yarn evenness
(Tekstil) iplik düzgünlüğü
yarn finishing
(Tekstil) iplik apresi
yarn guide lappet
iplik rehberi klapası
yarn guide rod
iplik rehberi rayı
yarn length
(Tekstil) iplik uzunluğu
yarn mercerizing
(Tekstil) iplik merserizasyomı
yarn mercerizing
(Tekstil) iplik merserizasyonu
yarn mercerizing machine
(Tekstil) iplik merzerisze makinesi
yarn monitor
iplik gözleyici
yarn monitor
iplik yoklayıcı
yarn number
(Tekstil) iplik numarası
yarn printing
(Tekstil) iplik basmacılığı
yarn printing machine
(Tekstil) iplik basma makinesi
yarn singeing
(Tekstil) iplik yakma
yarn singeing machine
(Tekstil) iplik yakma makinesi
yarn slippage
(Tekstil) iplik çarpıklığı
yarn waste
(Tekstil) iplik çöpü
yarn waste
(Tekstil) iplik artıkları
embroidery yarn
nakış ipliği
blended yarn
(Teknik,Tekstil) melanj iplik
bulk yarn
(Teknik,Tekstil) tekstüre iplik
bulk yarn
(Teknik,Tekstil) hacimli iplik
core yarn
özlü iplik
cotton yarn
(Tekstil) pamuklu iplik
doubled yarn
(Teknik,Tekstil) çiftkat iplik
dyed yarn
(Tekstil) boyalı iplik
fancy yarn
(Teknik,Tekstil) fantezi iplik
pile yarn
(Tekstil) ilmek ipliği
spin a yarn
martaval atmak
spin a yarn
(deyim) maval okumak
spin a yarn
palavra atmak
textured yarn
(Teknik,Tekstil) tekstüre iplik
textured yarn
(Teknik,Tekstil) hacimli iplik
warp yarn
(Teknik,Tekstil) çözgü ipliği
woollen yarn
(Tekstil) yün ipliği
worst yarn
(Tekstil) kamgarn iplik
worsted yarn
(Tekstil) kamgarn iplik
alpaca yarn
alpaka ipliği
bicomponent yarn
bikomponent iplik
blended yarn
karışık iplik
carpet yarn
halı ipliği
cotton yarn
pamuk ipliği
crepe yarn
krep ipliği
darning yarn
örme ipliği
doubled yarn
bükümlü iplik
filament yarn
filament iplik
flax yarn
keten ipliği
high bulk yarn
hacimli ipilk
high modulus filament yarn
yüksek modüllü filament iplik
knitting yarn
örgü ipliği
looped yarn
kıvrımlı iplik
melange yarn
melanj iplik
melange yarn
melan iplik
merino yarn
merinos ipliği
mixed yarn
karışık iplik
rope yarn
halat ipi
sewing yarn
dikiş ipliği
silk yarn
ipek iplik
spin a yarn
hikâye anlatmak
ball of yarn
ip yumağı
float yarn
batmayan samandıra
knit yarn
örgü ipi
multifilament yarn
çok filamentli iplik
spun yarn
ısparçına
Monitoring of upper yarn
(Tekstil) Üst iplik gözlemi
Monitoring of yarn transfer
(Tekstil) İplik transferinin gözlemi
Parallel yarn spinning machine
(Tekstil) Paralel iplik eğirme makinesi
Plied yarn
(Tekstil) Katlı iplik
Ply yarn
(Tekstil) PLY iplik
Reduced yarn evacuation speed
(Tekstil) Azaltılmış iplik boşaltma hızı
RingCan / Core Yarn Device Data Window
(Tekstil) RingCan / Core İplik Donanımı Verileri ekranı
Running yarn
(Tekstil) İplik akışı
Sensing of lower yarn end
(Tekstil) Alt iplik yoklama
Single yarn
(Tekstil) Tek kat iplik
Switch off yarn accumulator suction
(Tekstil) Emişli iplik akümülatörü
Thrown off yarn
(Tekstil) Kesik iplik
Upper yarn
(Tekstil) Üst iplik
Upper yarn suction arm
(Tekstil) Üst iplik emiş kolu
absolute dryness of the yarn
(Tekstil) elyafın mutlak kuru ağırlığı
accumulate yarn
(Tekstil) iplik akümülatörü
acetate cellulose yarn
(Tekstil) asetat selülozu ipliği
alaska yarn
(Tekstil) alaska elyafı
asbestos yarn
(Tekstil) amyant ipliği ( amyant teli, amyant kordon )
axtract yarn
(Tekstil) alpaka ( gümüş taklidi kumaş cinsi )
bleached linen yarn
(Tekstil) ağartılmış keten ipliği
bouclé yarn
(Tekstil) buklet ipliği
bring lower yarn suction arm in initial position
(Tekstil) alt iplik emiş kolunu başlangıç poz. getirmek
bring lower yarn suction arm in working position
(Tekstil) alt iplik emiş kolunu çalışma poz. getirmek
cable yarn
(Matbaacılık, Basımcılık) kablolar için kağıt ip
camel's hair yarn
(Tekstil) devetüyü ipliği
carded wool yarn
(Tekstil) ştrayhgarn yün ipliği
carded yarn
taranmış iplik
combed yarn
(Tekstil) kamgarn Açıklama: İnce, uzun ve parlak yünlerin kullanıldığı en kaliteli yün iplikçiliğidir
combed yarn
(Tekstil) kamganı
cord yarn
(Tekstil) kaytan ipliği
core yarn equipment
(Tekstil) core iplik donanımı
cotton embroidery yarn
pamukaki
fancy yarn
(Tekstil) 1. fantezi iplik 2. alaska elyafı
fancy yarn equipment
fantazi iplik donanımı
fancy yarn equipment
(Tekstil) (Allgemein) fantazi iplik donanımı
fetch lower yarn end
(Tekstil) alt iplik ucunu alma
fetch upper yarn
(Tekstil) üst ipliği alma
filament glass yarn
(Tekstil) kesiksiz cam iplik
fixing yarn
(Tekstil) fikse edilmiş iplik
glossy yarn
(Tekstil) parlak iplik
hank yarn
(Tekstil) çile ipliği
hank yarn printing machine
(Tekstil) çile iplik baskı makinesi
hard/soft core yarn
(Tekstil) core (özlü) iplik sert/yumuşak
have a yarn
yârenlik etmek
have a yarn
hoşbeş etmek
high bulk yarn
(Tekstil) hacimli iplik, HB-iplik
lace yarn
(Tekstil) dantel ipliği
lifter pulley for yarn guide
(Tekstil) iplik rehberi eksantrik kasnağı
lower yarn
(Tekstil) Alt iplik
lower yarn check
(Tekstil) Alt iplik yoklama
lower yarn end
(Tekstil) Alt iplik
lower yarn suction arm
(Tekstil) Alt iplik emiş kolu
luster yarn
(Tekstil) avize ipi
miltifilament yarn
(Tekstil) çok filamentli iplik
monofilament yarn
(Tekstil) monofilament iplik
mottled yarn
(Tekstil) alacalı iplik
paper yarn
kağıt ipeği
ramie yarn
rami ipliği
schappe silk yarn
(Tekstil) şap ipliği
spin a yarn
hikâye uydurup anlatmak
textile glass yarn
(Tekstil) tekstil cam ipliği
textured yarn
(Tekstil) tekstüre iplek, hacimli iplik
twisting yarn
(Tekstil) bükümlü iplik
vigogne yarn
(Tekstil) yarı yün iplik
vigoureux yarn
(Tekstil) vigore iplik
voile yarn
(Tekstil) balonlu iplik
warp yarn
(Tekstil) çözgü ipliği, argaç ipliği
warp yarn twister
(Tekstil) argaç ipliği bükücü
weft yarn
(Tekstil) atkı ipliği
wool yarn
(Tekstil) yün ipliği
woolen yarn
ştrayhgarn yün ipliği
woollen yarn
(Tekstil) ştrayhgarn yün ipliği
worsted pile yarn
(Tekstil) kamgarn yün ipliği
worsted yarn
taranmış yün iplik
zephyr yarn
(Tekstil) yüksek kaliteli ince iplik
zephyr yarn
zefir ipliği
Englisch - Englisch
Bundles of fibers twisted together, and which in turn are twisted in bundles to form strands, which in their turn are twisted or plaited to form rope
A twisted strand of fiber used for knitting or weaving
A story, a tale, especially one that is incredible
To tell a story
{n} spun wool or flax, coarse woollen thred
A continuous strand of fibers used in tufting, weaving and bonding to form carpet and other fabrics Carpet yarn is often plied and may be either spun staple or continuous filament
A long true or imaginary tale of adventure
A generic term for a continuous strand of textile fibers, filaments, or material in a form suitable for knitting, weaving, or otherwise intertwining to form a textile fabric
A generic term used for a continuous strand of textile fibers, filaments or material in a form suitable for knitting, weaving or otherwise intertwining to form a textile fabric Yarn types are as follows: Spun yarn - number of fibers twisted together Filament yarn - number of filaments laid together without a twist Textured filament yarn -number of filaments laid together with a degree of twist or textured Monofilament - single filament with or without twist Specialty and Novelty yarn – Chenille, Boucle, Ratine
a bundle of fibers sometimes twisted for strength, forming a long continuous strand
A continuous strand of textile fibers that may be composed of endless filaments or shorter fibers twisted or otherwise held together Yarns are utilized in making fabric
A generic term for strands or bundles of continuous filaments or fibers, usually twisted and suitable for making textile fabric
Yarn is thread used for knitting or making cloth. She still spins the yarn and knits sweaters for her family. vegetable-dyed yarns
A fine continuous length of fibres with or without twist, that is strong enough to be processed into fabric
a story that maybe true or it might not be, that's for them to work out; someone telling a fictional story; to have a chat, to tell a story
tell or spin a yarn
A story told by a sailor for the amusement of his companions; a story or tale; as, to spin a yarn
{f} weave a story, tell a tale
Found only in 1 Kings 10: 28, 2 Chr 1: 16 The Heb word mikveh, i e , "a stringing together," so rendered, rather signifies a host, or company, or a string of horses The Authorized Version has: "And Solomon had horses brought out of Egypt, and linen yarn: the king's merchants received the linen yarn at a price;" but the Revised Version correctly renders: "And the horses which Solomon had were brought out of Egypt; the king's merchants received them in droves, each drove at a price "
A continuous strand of fibers or filaments used in the tufting of carpets The yarn comprises the surface pile of a finished carpet
strings of hemp, spun from fibers and spun left-handed to form strands
A generic term for an assemblage of fibers or filaments, either natural or manufactured, twisted or laid together to form a continuous strand suitable for use in producing fibers
Slang for an apocryphal story
One of the threads of which the strands of a rope are composed
Continuously twisted fibers or strands suitable for use in weaving into fabrics
A continuous strand of textile fibers created when a cluster of individual fibers are twisted together These long yarns are used to create fabrics, either by knitting or weaving
Continuously twisted fibers of strands suitable for weaving into fabrics
Yarn is made of fibers that are twisted together to form a continuous strand
Twisted strands of roving, used to weave textile reinforcements Yield Strength: The stress at which a material exhibits a specified limiting deviation from the proportionality of stress to strain; the lowest stress at which a material undergoes plastic deformation Below this stress, the material is elastic; above it, viscous Young's Modulus: The ratio of tensile stress to tensile strain below the proportional limit
the act of giving an account describing incidents or a course of events; "his narration was hesitant"
Spun wool; woolen thread; also, thread of other material, as of cotton, flax, hemp, or silk; material spun and prepared for use in weaving, knitting, manufacturing sewing thread, or the like
{i} woven string; tale, story
Yarn may be formed from blended fibers at carding, from blended slivers when drawn together, or from blended rovings as the yarn is spun
Fiber that has been spun by hand or machine into strands for weaving or knitting The yarn can be spun onto skeins, which are usually sold in stores for hand knitting and crocheting, or onto cones, which are used on knitting machines
A bundle of individual filament drawn together to be used in a textile fabric
A yarn is a story that someone tells, often a true story with invented details which make it more interesting. Doug has a yarn or two to tell me about his trips into the bush. Continuous strand of fibres grouped or twisted together and used to construct textile fabrics. Yarns are made from both natural and synthetic fibres, in filament or staple form. Filament is very long fibre, including the natural fibre silk and the synthetic fibres. Most fibres that occur in nature are fairly short, or staple, and synthetic fibres may be cut into short, uniform lengths to form staple. Spinning is the process of drawing out and twisting a mass of cleaned, prepared fibres. Filament yarns generally require less twist than do staple yarns. More twist produces stronger yarn; low twist produces softer, shinier yarn. Two or more single strands may be twisted together to form ply yarn. Knitting yarns have less twist than weaving yarns. Thread, used for sewing, is a tightly twisted ply yarn
a fine cord of twisted fibers (of cotton or silk or wool or nylon etc ) used in sewing and weaving
A general term covering all specific types of textile structures, with or without twist, made of continuous or discontinuous filaments (according to ISO/DIS 13922)
Someone telling a fictional story
yarn carrier
In flat knitting, the sliding frame above the needlebeds that hold the cams and yarn guides and carries them to and fro
yarn count
A numerical designation expressing the relationship of length to weight The higher the yarn count, the thinner the yarn
yarn count
A number used to describe the size of the yarn Denier is used for BCF yarns, and cotton count for spun yarns
yarn count
Yarn count reflects the amount of yarn packed into a given area
yarn-spinning
inclined to tell long and involved stories (often of incredible happenings)
rope yarn
yarn or thread, composing the strands of a rope
rope yarn
a yarn of fibers, twisted up loosely and right-handedly
spin a yarn
To tell or create a story, especially one which is lengthy or far-fetched

Now I must tell you a little about myself;—or rather, I am inclined to spin a yarn, and tell you a great deal.

bay yarn
Woolen yarn
blended yarn
{i} yarn comprised of two or more different fibers
knitting yarn
yarn used for knitting
pitch a yarn
invent a story, fabricate a tale
rope yarn
the strands out of which ropes are made
saxony yarn
A fine grade of woolen yarn twisted somewhat harder and smoother than zephyr yarn
spin a yarn
tell a story, tell a tale
spun yarn
(nautical) small stuff consisting of a lightweight rope made of several rope yarns loosely wound together
spun yarn
thread that was made from spun fibers, yarn created by spinning fibers into threads
spun yarn
a textile yarn spun from staple-length fiber
spun yarn
Yarn that is made up of short lengths of fiber, either synthetic staple or natural fiber
spun yarn
A yarn produced from short fibers
spun yarn
A lightweight line made of several rope yarns loosely wound together, used for seizings onboard ship
spun yarn
A yarn made by taking a group of short staple fibers, which have been cut from the longer continuous filament fibers, and then twisting these short staple fibers together to form a single yarn, which is then used for weaving or knitting fabrics
wrapped yarn
{i} yarn made-up of one fiber as core and wrapped with a fiber of another yarn, yarn made-up of one fiber as core and wrapped with spun yarn of another
yarns
plural of yarn
yarn
Favoriten