yönlendirici

listen to the pronunciation of yönlendirici
Türkisch - Englisch
collimator
(Denizbilim) guide
(Havacılık) baffle
leader
router

Have you tried restarting your router? - Yönlendiricini yeniden başlatmayı denedin mi?

(Dilbilim) director
(Dilbilim) prompt
directive
lead-in

Lead-in questions are often used in police interrogations and in questioning witnesses.

redirector
(Tekstil) Tube orienting mechanism
yönlendirici süreç
directing process
yönlendir
(Bilgisayar) redirect

I want you to redirect the output of this command into that file. - Bu komutun çıktısını o dosyaya yeniden yönlendirmenizi istiyorum.

yönlendir
(Bilgisayar) redirect to
yönlendir
{f} steering
Güvenli Olmayan İnternet Protokolü Yönlendirici Ağı
(Askeri) Non-Secure Internet Protocol Router Network
GİZLİ Internet Protokol Yönlendirici Ağı
(Askeri) SECRET Internet Protocol Router Network
akım yönlendirici
detector
opt yönlendirici
collimator
ıp yönlendirici yöneticisi
ip router manager
yönlendirici
Favoriten