detector

listen to the pronunciation of detector
Englisch - Türkisch
algılayıcı
(Telekom) müşir
duyarga
hissedici
(Çevre) algılayıcı cihaz
(Biyokimya) saptayıcı
sezici
bulucu
dedektör

Gerçekten iyi bir yangın dedektörü almak istiyorum. - I want to buy a really good smoke detector.

Duman dedektörleri tavana monte edilmelidir. - Smoke detectors should be fixed to the ceiling.

detektör

Onun bekaret kemeri havaalanındaki metal detektörünü harekete geçirdi. - Her chastity belt set off the metal detector at the airport.

{i} dedektör, detektör, bulucu: mine detector mayın dedektörü/detektörü
(Askeri) DETEKTÖR: Kimyasal, biyolojik ve radyoaktif savaş maddelerinin bulunması ve tanınması için kullanılan, kimyasal, elektrikli ve ya mekanik cihaz
bulan şey veya kimse
{i} akım yönlendirici
(Tıp) Herhangi bir şeyin varlığını gösteren araç, detektör
detector crayon
(Askeri) detektör kalemi
detector paint
(Askeri) detektör boya
detector circuit
detektör devresi
detector crayon
(Askeri) DETEKTÖR KALEMİ: Sıvı halindeki yakıcı gazla veya yoğun yakıcı gaz buharıyla temas ettiği zaman renk değiştiren bir maddeden yapılmış, tebeşire benzer, bir kalem. Buna "vesicant detector crayon" da denir
detector efficiency
(Nükleer Bilimler) dedektör verimi,algılayıcı verimi
detector paint
(Askeri) DETEKTÖR BOYA: Sıvı halindeki yakıcı gaz zerre ve damlalarına karşı bir detektör olarak kullanılabilen boya. Yakıcı gaz damlalarının dokunduğu yerlerde boya renk değiştirir
detector paper
(Askeri) DETEKTÖR KAĞIDI: Bir tarafına detektör boya sürülmüş bulunan ve sıvı halindeki yakıcı gazları teşhise yarayan kağıt. Bu kağıt, yakıcı gaz damlalarına dokunduğu zaman renk değiştirir
detector paper
(Askeri) detektör kağıdı
detector paper
(Çevre) algılayan kağıt
bundle jam detector
demet sıkışma detektörü
infrared detector
(Bilgisayar,Teknik) kızılötesi sezici
infrared detector
(Bilgisayar) kızılberisi sezici
leak detector
(Fizik,Teknik) kaçak dedektörü
smoke detector
yangın dedektörü
threshold detector
eşikli algılayıcı
alpha detector
alfa parçacıkları detektörü
anode detector
anot detektörü
balanced detector
dengeli detektör
beta detector
beta detektörü
carbon oxide detector
korbon oksit detektörü
contact detector
kontak detektörü
crack detector
çatlak bulucu
crystal detector
kristal detektör
difference detector
fark detektörü
double tuned detector
çift akortlu detektör
electrolytic detector
elektrolitik detektör
gamma detector
gama detektörü
heat detector
ısı detektörü
heterodyne detector
heterodin detektörü
ionized gas detector
iyonlaşmış gaz detektörü
iron detector
demir detektör
leak detector
sızıntı detektörü
lie detector
yalan makinesi

Dan yalan makinesi testine girmekte ısrar etti. - Dan insisted on taking a lie detector test.

locked oscillator detector
kilitli osilatörlü detektör
magnetic detector
manyetik detektör
metal detector
metal detektörü

Onun bekaret kemeri havaalanındaki metal detektörünü harekete geçirdi. - Her chastity belt set off the metal detector at the airport.

microwave detector
mikrodalga detektörü
mine detector
mayın detektörü
power detector
güç detektörü
proximity detector
yakınlık dedektörü
radiation detector
radyasyon detektörü
seismic detector
sismik detektör
ultrasonic detector
sesüstü detektör
ultrasonic detector
ültrasonik detektör
voltage detector
voltaj detektörü
diode detector
diyot detektörü
envelope detector
(Elektrik, Elektronik) Zarf dedektörü
galena detector
galenli detektör
gas detector
gaz detektörü, uçun bulucu
gate detector
geçitli detektör
ground detector
yer detektörü
heat detector
işi detektörü
phase detector
faz detektörü
regenerative detector
rejeneratif detektör, geribeslemeli detektör
semiconductor detector
yariiletken detektör
smoke detector
Duman dedektörü
thermionic detector
termiyonik detektör
video detector
video detektör
wave detector
dalga detektörü
activation detector
(Askeri) NÖTRON DETEKTÖRÜ: Nötronların alıkonmasıyla içinde oluşan radyoaktivite sayesinde nötron akımının veya yoğunluğunun belirlenmesinde kullanılan bir malzeme
activation detector
(Nükleer Bilimler) ışınırlık algılayıcısı
average detector
ortalama deger algilayicisi
chemical agent detector kit
(Askeri) GAZ DETEKTÖR ÇANTASI: Gazlanmış havayı çeken ve içinde sıvı halinde ayıraçlar bulunan bir çanta. Çantadaki tüplerde hasıl olan renk değişikliği sayesinde, bazı harp gazlarının zarar verecek yoğunluktaki mevcudiyeti meydana çıkarılır
choke detector
tıkanma detektörü
combustible gas detector
yanma gazı dedektörü
combustion detector
yanma dedektörü
combustion detector
yanma detektörü
diode detector
(Elektrik, Elektronik) diyot dedektörü
diode peak detector
(Elektrik, Elektronik,Teknik) diyotlu tepe detektörü
electron capture detector
elektron tutma detektörü
envelope detector
zarf algilayicisi (sezicisi)
escape detector
kaçak bulucu
foil detector
(Nükleer Bilimler) foil algılayıcısı
germanium detector
(Nükleer Bilimler) germanyum dedektörü
h vapor detector kit
(Askeri) HARDAL GAZI DETEKTÖRÜ: Havada hardal gazı bulunup bulunmadığını kontrola yarayan cihaz
individual vapor detector
(Çevre) bireysel buhar detektörü
infrared detector
(Askeri) ENFRARUJ DETEKTÖR: Kızılötesi radyasyonları görmeye ve ölçmeye mahsus termal bir cihaz
ionized gas detector
(Elektrik, Elektronik,Teknik) iyonlaşmış gazlı detektör
iron detector
(Tekstil) demir detektörü
laser range finder/detector
(Askeri) lazerli mesafe tayin edici / bulucu
lightning detector
şimşek ölçer
linear detector
(Bilgisayar) doğrusal algılayıcı sezici
linear detector
dogrusal algilayici  (sezici)
linear detector
doğrusal algılayıcı
liquid vesicant detector paint
(Askeri) YAKICI SIVI DETEKTÖR BOYA: Bak. "detector paint"
mine detector
(Askeri) MAYIN DETEKTÖRÜ: Mayınların yerlerini tespitte kullanılan, elektrikli veya mıknatıslı cihazlar
mine detector
mayın dedektörü
missing filter detector
eksik filtre detektörü
null detector
(Bilgisayar,Teknik) boş detektör
null detector
(Bilgisayar,Teknik) boş durum saptayıcı
occupancy detector
meşgul dedektörü
occupancy detector
meşgul sensörü
peak detector
tepe sezicisi
photoconductive detector
isililetken sezici
quantum detector
(Aydınlatma) kuantasal alıcı
radiation detector
(Nükleer Bilimler) radyasyon dedektörü
radiation detector
(Nükleer Bilimler) ışınım algılayıcısı,radyasyon dedektörü
radio detector
(Askeri) RADAR: Bak. "radio"
ratio detector
oran sezicisi
reinforcement detector
(İnşaat) donatı bulucusu
selective detector
(Aydınlatma) seçer alıcı
semiconductor detector
yarıiletken detektör
silicon detector
silikon detektör
sodium iodide detector
(Çevre) sodyum-iyot algılayıcısı
spark detector
(Nükleer Bilimler) kıvılcım dedektörü
stack detector
dizilme detektörü
surface barrier detector
(Nükleer Bilimler) yüzey engelli algılayıcı,yüzey engelli dedektör
threshold detector
esikli algilayici
ultrasonic detector
sesotesi algilayici
vapour detector
buhar dedektörü
vesicant detector crayon
(Askeri) YAKICI GAZ DETEKTÖR KALEMİ: Bak "detector crayon"
vesicant detector paint
(Askeri) YAKICI GAZ DETEKTÖR BOYASI: Bak "detector paınt"
Englisch - Englisch
A device capable of registering a specific substance or physical phenomenon

Smoke detectors are mandatory in public buildings.

electronic equipment that detects the presence of radio signals or radioactivity
a component that collects the characteristic x-radiation and Bremsstrahlung of a sample's elements and converts them into charge pulses for further processing by the signal processing electronics and the PC
and responds to it in a distinctive manner electronic equipment that detects the presence of radio signals or radioactivity rectifier that extracts modulation from a radio carrier wave
{i} person or thing that detects; sensor
Any device used to sense the passage of a particle Also a collection of such devices designed so that each serves a particular purpose in allowing physicists to reconstruct particle events
A detector is an instrument which is used to discover that something is present somewhere, or to measure how much of something there is. a metal detector. fire alarms and smoke detectors. a machine or piece of equipment that finds or measures something
Senses a chemical change and converts it into an electrical current and signal that can be electronically multiplied The signal is electronically transmitted to an integrator or chart recorder so the known gas signal can be compared with unknown gas
A device or series of devices to used to measure nuclear particles and radiations
A device that picks up light from fiber & converts the information into an electrical signal
rectifier that extracts modulation from a radio carrier wave
A device or circuit for detecting the presence of propagating electrical energy of distant origin See also coherer
The component of a remote sensing system that converts the electromagnetic radiation into a signal that is recorded
A device that detects the presence of an object, radiation or such
A galvanometer, usually portable, for indicating the direction of a current
A device that detects (traces) particles and/or radiation Detector systems used in high energy physics are composed of several detection and recording devices, because many different kinds of particles are produced by the collisions (Detector types)
the part of the instrument that measures the solutes as they are eluted from the column
The circuit in a receiver which is used to recover the intelligence (audio) from a signal
a component within the instrument (e g , TES, mini-TES, or THEMIS) that converts electromagnetic radiation into a recorded signal
An indicator showing the depth of the water in a boiler
The component of a chromatographic instrument which registers the change in some property of the material passing through or by it
A device capable of registering a specific kind of animal, person, substance or phenomenon
One who, or that which, detects; a detecter
An electro-optical element that converts light energy to electrical energy Detectors enable scientists to quantify the intensity of light and to sense light outside of the visible region of the electro-magnetic spectrum
a monitor for measuring RF or IF energy at specific points in the system
Any device used to sense the passage of a particle; also a collection of such devices designed so that each serves a particular purpose in allowing physicists to reconstruct particle events
portion of the receiver that demodulates the RF NMR signal and converts it to a lower frequency signal Most detectors now used are phase sensitive (e g quadrature demodulator/detector), and will also give phase information about the RF signal
A sensory capability of an Animat generating an internal signal that represents some detectable quality of the environment or measurement within the environment
An electrical design rule checking program that performs core and I/O checks on a design GOOD Can also perform package, base array, and testability checks on a complete design
An electronic transducer used in fiber optics for converting optical power to electric current In fiber optics, usually a photodiode
any device that receives a signal or stimulus (as heat or pressure or light or motion etc ) and responds to it in a distinctive manner
A device that is sensitive to radiation and can produce a response signal suitable or measurement or analysis A radiation detection instrument
A detector is an analytical instrument which is capable of measuring the amount of tracer label in an immunoassay sample, such as scintillation counters, microplate readers, and automated immunoassay analyzers
the device in a sensor system that records electromagnetic radiation
Any of various devices for detecting the presence of electric waves
any device that receives a signal or stimulus as heat or pressure or light or motion etc
detector van
A vehicle, equipped with electronic instrumentation that can detect the oscillator of a domestic television; used by the licensing authority to check that a household with no TV licence does not have a television receiver
detector bar
A bar, connected with a switch, longer than the distance between any two consecutive wheels of a train (45 to 50 feet), laid inside a rail and operated by the wheels so that the switch cannot be thrown until all the train is past the switch
electron capture detector
An item of laboratory equipment used coupled to a gas chromatograph for the detection and quantification of very minute amounts halogenated organic compounds
heat detector
A device that detects heat and sounds an alarm
junction detector
a device in which the detection of radiation takes place at the depletion junction of a reverse-biased semiconductor junction
lie detector
A polygraph, a device which measures and records several physiological variables such as blood pressure, heart rate, respiration and skin conductivity while a series of questions is being asked to a subject, in an attempt to detect lies
lightning detector
A device that provides an alarm to inform its user(s) that lightning has occurred nearby. Specific devices are available for a variety of applications
lithium-drifted silicon detector
a radiation detector used in astrophysics, nuclear physics, imaging and X-ray spectroscopy
metal detector
A hand-held device that uses electromagnetic induction to detect buried metal
metal detector
A structure, similar to a doorway, through which people pass; an alarm is sounded if the person is carrying a metal object, as this may indicate a weapon
smoke detector
A device that sounds an alarm when it detects smoke
window detector
a special type of comparator which provides an indication whether the input voltage is within a specified range of voltage
envelope detector
(Elektrik, Elektronik) An envelope detector is an electronic circuit that takes a high-frequency signal as input and provides an output which is the "envelope" of the original signal. The capacitor in the circuit stores up charge on the rising edge, and releases it slowly through the resistor when the signal falls. The diode in series rectifies the incoming signal, allowing current flow only when the positive input terminal is at a higher potential than the negative input terminal
crystal detector
A rectifying detector used especially in early radio receivers and consisting of a semiconducting crystal in point contact with a fine metal wire
crystal detector
a detector consisting of a fine wire in contact with a galena crystal; acts as a rectifier
detectors
plural of detector
detectors
Specialized chemical or electronic instruments used to detect mine gases
detectors
are devices that respond to the presence of eluted solutes in the mobile phase emerging from the column Ideally, the response should be proportional to the mass or concentration of solute in the mobile phase
detectors
A device used to identify a potential terrorist threat, e g , metal detectors, explosive detectors, X-ray machines, etc
detectors
Gas, smoke and fire detectors are common residential safety products Many municipal building codes require smoke or fire detectors in multifamily dwellings, in new construction, and, in some cases, in existing single-family homes
lie detector
a polygraph that records bodily changes sometimes associated with lying
lie detector
A lie detector is an electronic machine used mainly by the police to find out whether a suspect is telling the truth. the results of a lie detector test. = polygraph. A polygraph used to detect possible deception during an interrogation. a piece of equipment used especially by the police to check whether someone is lying, by measuring sudden changes in their heart rate. or polygraph Instrument for recording physiological phenomena (including blood pressure, pulse rate, and respiration) of a human subject as he or she answers questions asked by an operator. These data (recorded as graphs) are used as the basis for judging whether the subject is lying. The phenomena usually chosen for recording are those not easily controlled voluntarily. The types of questions asked, their wording, and the mode of presentation have a tremendous effect on the results and their reliability. Used in police interrogation and investigation since 1924, the lie detector is still controversial among psychologists and not always accepted as evidence in courts
lie detector
polygraph machine, device used to determine the truth of a person's statements (based on changes in the person's respiration, pulse rate, etc.)
metal detector
device that detects the presence of metal
metal detector
detector that gives a signal when it detects the presence of metal; used to detect the presence of stray bits of metal in food products or to find buried metal
mine detector
device used to locate hidden explosives (in the land, sea, etc.)
mine detector
An electromagnetic device used to locate explosive mines.mine detection n
mine detector
detector consisting of an electromagnetic device; used to locate explosive mines
ozone detector
device used to detect the presence of ozone gas
smoke detector
An alarm device that automatically detects the presence of smoke. Also called smoke alarm
trace detector
a screening device for traces of explosives; used at airline terminals
volume detector
alarm system that is activated by a change in volume
detector
Favoriten