watchful, especially for danger or disorder; alert; wary

listen to the pronunciation of watchful, especially for danger or disorder; alert; wary
Englisch - Türkisch

Definition von watchful, especially for danger or disorder; alert; wary im Englisch Türkisch wörterbuch

vigilant
{s} açıkgöz
vigilant
uyanık

Sen uyanık olmak zorundasın. - You have to be vigilant.

Leyla ve Sami uyanık olmak zorunda. - Layla and Sami have to be vigilant.

vigilant
{s} ihtiyatlı
vigilant
uyumayan
vigilant
tetikte

Çok tetikte olamazsın. - You can't be too vigilant.

Biz tetikte kalmalıyız. - We must remain vigilant.

vigilant
{s} uyanık, tetikte, dikkatli, ihtiyatlı, tedbirli
vigilant
(Askeri) UYANIK; MÜTEYAKKIZ
Englisch - Englisch
vigilant

Be vigilant for signs of disease in your garden.

watchful, especially for danger or disorder; alert; wary
Favoriten