velileri olmayan küçüklerle kısıtlıları korumaya ilişkin hukuki rejim

listen to the pronunciation of velileri olmayan küçüklerle kısıtlıları korumaya ilişkin hukuki rejim
Türkisch - Türkisch
vesayet
velileri olmayan küçüklerle kısıtlıları korumaya ilişkin hukuki rejim

    Silbentrennung

    ve·li·le·ri ol·ma·yan kü·çük·ler·le kı·sıt·lı·la·rı ko·ru·ma·ya i·liş·kin hu·ku·ki re·jim

    Aussprache

    Wort des Tages

    scut
Favoriten