uzay

listen to the pronunciation of uzay
Türkisch - Englisch
(isim) Space

The day will soon come when we will conquer space and travel to the moon. - Uzayı işgâl edeceğimiz ve Ay'a yolculuk yapacağımız gün yakında gelecek.

If geometry is the science of space, what is the science of time? - Geometri uzay bilimi ise, zaman bilimi nedir?

spaceborne
(Havacılık) airspace
(Bilgisayar) astro

An astronaut can float in space. - Bir astronot uzayda yüzebilir.

The astronaut had to conduct many experiments in the space shuttle. - Astronot uzay mekiğinde birçok deneyler yapmak zorunda kaldı.

the Infinite
space, outer space; spatial
outer space

The crew is busy preparing for the voyage into outer space. - Mürettebat uzaya yolculuk yapmak için hazırlanmakla meşgul.

Is there life in outer space? - Dış uzayda yaşam var mı?

aerospace

Leon works for the German Aerospace Center. - Leon Alman Havacılık ve Uzay Merkezi için çalışıyor.

My neighbour's daughter is an aerospace engineer. - Benim komşumun kızı bir uzay mühendisidir.

astronautical
spacetime
spacesuits
uzay boşluğu
outer space
uzay gemisi
(Havacılık) bird
uzay aracı
space probe
uzay aracı
space craft
uzay araçları
space vehicles
uzay bilimi
space science
uzay bilimleri
space sciences
uzay biyolojisi
(Askeri,Biyoloji) space biology
uzay boşluğu
(Kimya) vacuum
uzay bılimi
(Havacılık) astronomy
uzay cismi
(Askeri) spatial body
uzay dolmuşu
(Askeri) space shuttle
uzay eğrisi
(Matematik) space curve
uzay grubu
(Kimya) space group
uzay hukuku
space law
uzay iletişimi
space communication
uzay kıyısı
space coast
uzay mühendisliği
(Eğitim) aerospace engineering
uzay ortamı
space environment
uzay seyrüseferi
(Askeri) astrogation
uzay tıbbı
(Tıp) aerospace medicine
uzay tıbbı
(Askeri) space medicine
uzay uydusu
(Askeri) space satellite
uzay ve zaman
space and time
uzay zamanı
(Matematik) spacetime
uzay çatı
space frame
uzay-zaman
(Biyokimya) continuum
uzay üssü
space base
Uzay Hava Kuvvetleri
(Askeri) Space Air Forces
Uzay Meteoroloji Fibi
(Askeri) Space Weather Squadron
Uzay ve Füze Savunma Komutanlığı (Kara Kuvvetleri)
(Askeri) Space & Missile Defense Command (Army)
uzay adamı
spaceman
uzay adamı
astronaut, spaceman
uzay adamı
cosmonaut
uzay adamı
astronaut
uzay aracı
spacecraft

As propellant blasts out of the rocket in one direction, it pushes the spacecraft in the other. - İtici gaz roket dışına bir yönde patladığı için, o uzay aracını diğer yönde iter.

The Russian Soyuz spacecraft has docked at the International Space Station. - Rus Soyuz uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.

uzay aracı
spaceship

This new spacecraft is over twice as fast as previous spaceships. - Bu yeni uzay aracı önceki uzay gemilerinden iki kat daha hızlı.

uzay aracı
space vehicle
uzay aracı
spacecraft, spaceship
uzay aracı mürettebatı
pay load
uzay araçları
(Askeri) expeditionary aerospace forces - yurt dışı sefere katılan hava
uzay araçları
(Hukuk) spacecrafts
uzay araştırması
space research
uzay başlığı
space-helmet
uzay bilgisinin kontrolü
(Askeri) control of space information
uzay bip
(Bilgisayar) space beep
uzay dalgası
space wave
uzay destek timi
(Askeri) space support team
uzay elbisesi
spacesuit
uzay elbisesi
space suit
uzay endüstrisi
aerospace industries
uzay eş değerliği
(Askeri) space equivalence
uzay faktörü
space factor
uzay gemiciliği
cosmonautics
uzay gemisi
spaceship

The spaceship made a perfect landing. - Uzay gemisi mükemmel bir iniş yaptı.

They gave the spaceship the name “Discovery”. - Uzay gemisine Discovery adını verdiler.

uzay gemisi
spacecraft

Seen from a spacecraft, the earth looks blue. - Bir uzay gemisinden bakıldığında dünya mavi görünür.

Alan Shepard was the first American to pilot a spacecraft. - Alan Shepard bir uzay gemisini kullanan ilk Amerikalıydı.

uzay gemisi
ship

That's a nice space ship. - O güzel bir uzay gemisi.

uzay gemisinin denize inişi
splashdown
uzay gemişi yakıtı
propellant
uzay geometri
stereometry
uzay geometri
solid geometry
uzay geometrisi
solid geometry
uzay giysisi
spacesuit
uzay harbi
(Askeri) space warfare
uzay hukuku
(Hukuk) outer space law, space law
uzay hücre
building block module
uzay ikaz sistemi
(Askeri) spacewarn
uzay iklimi
(Telekom) space wheather
uzay incelemeleri
space probes
uzay irtibat subayı
(Askeri) space liaison officer
uzay istasyonu
space station

In the Babylon 5 space station, Delenn is a Minbari ambassador. - Babylon 5 uzay istasyonunda, Delenn bir Minbari elçisidir.

In the Babylon 5 space station, G'Kar is a Narn ambassador. - Babylon 5 uzay istasyonunda, G'Kar bir Narn elçisidir.

uzay izlemesi
(Askeri) space track
uzay kabini
(Askeri) space cabin
uzay kafesi
space lattice
uzay kapsülü
space capsule
uzay kolonileri
space colonies
uzay kümesi
space group
uzay laboratuarı
spacelab
uzay laboratuvarı
(Askeri,Havacılık) space laboratory
uzay mekiği
space shuttle

The astronaut had to conduct many experiments in the space shuttle. - Astronot uzay mekiğinde birçok deneyler yapmak zorunda kaldı.

I still have vivid memories of the explosion of the space shuttle. - Benim hala uzay mekiği patlamasıyla ilgili canlı anılarım var.

uzay mekiği radarı
space shuttle radar
uzay meşgul
(Bilgisayar) space busy
uzay mühendisi
(Havacılık) aerospace engineer
uzay optik
space optics
uzay platformu
(Askeri,Havacılık) space platform
uzay psikolojisi
space psychology
uzay radyasyonu
(Meteoroloji) extraterrestrial radiation
uzay radyasyonu
(Bilgisayar) space radiation
uzay sabiti
space constant
uzay sahası
(Hukuk) outer space
uzay savaşı
space warfare
uzay savunması
(Askeri) space defence
uzay seyrüseferi
astronavigation
uzay silahları
space weapons
uzay taktik bilgilendirme brifingi
(Askeri) space tactical awareness brief
uzay taşı
(Bilgisayar) space move
uzay temelli kızılötesi sistem
(Askeri) space-based infrared system
uzay temelli lazer
(Askeri) space-based laser
uzay tümeni bağlantı grubu
(Askeri) space division switching group
uzay tümeni bağlantı matrisi
(Askeri) space division switching matrix
uzay tümeni matrisi
(Askeri) space division matrix
uzay uyduları aracılığı ile haberleşme ve yayın
(Hukuk) telecommunication and broadcasting by satellites
uzay uçuş bilgisi
astronautics
uzay uçuşu
space flight
uzay uçuşu
spaceflight
uzay ve havacılık
(Havacılık) aeronautics and space
uzay yarışı
space race
uzay yolculuğu
space travel

In the near future, space travel will no longer be just a dream. - Yakın gelecekte uzay yolculuğu artık sadece bir hayal olmayacak.

Space travel is no longer a dream. - Uzay yolculuğu artık bir hayal değil.

uzay yolculuğu
cosmonautics
uzay yükü
space charge
uzay yürüyüşü
spacewalk
uzay yürüyüşü
(Havacılık) space walk
uzay çağı
space age
uzay örgüsü
(Kimya) space lattice
uzay ısıtıcısı
(Havacılık) space heater
uzay-zaman
space-time
uzay/havacılık
(Askeri) space/aeronautics
insansız uzay roketi
probe
avrupa uzay ajansı
(Askeri,Politika, Siyaset) european space agency
hava-uzay
(Havacılık) aerospace
lineer uzay
(Matematik) linear space
metrik ölçevli uzay
(Bilgisayar) metric space
soyut uzay
(Matematik) abstract space
Uzay gemisi
space freighter
ABD Ulusal Havacılık Ve Uzay Dairesi
(Askeri) National Aeronautics and Space Administration
Birleşik Devletler Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı Unsuru
(Askeri) United States Element, North American Aerospace Defense Command
Birleşik Devletler Uzay Komutanlığı
(Askeri) United States Space Command
Birleşik Devletler Uzay Komutanlığı Başkomutanı
(Askeri) Commander in Chief, United States Space Command
Birleşik Devletler Uzay Komutanlığı Hava Kuvveti
(Askeri) United States Space Command Air Force
Deniz Kuvvetleri Uzay Harekat Merkezi
(Askeri) Naval Space Operations Center
Deniz Kuvvetleri Uzay Komutanlığı
(Askeri) Naval Space Command
Füze Ve Uzay İstihbarat Merkezi
(Askeri) Missile and Space Intelligence Center
Hava Kuvvetleri Uzay Harekat Merkezi
(Askeri) Air Force Space Operations Center
Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı
(Askeri) Air Force Space Command
Hava Kuvvetleri hava ve uzay harekat merkezi
(Askeri) Air Force air and space operations center
Kara Kuvvetleri Uzay Komutanlığı
(Askeri) Army Space Command
Kara Kuvvetleri uzay harekatları merkezi
(Askeri) Army space operations center
Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Başkomutanı
(Askeri) Commander in Chief, North American Aerospace Defense Command
Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD) Hava Merkezi; Kuzey Atlantik
(Askeri) North American Aerospace Defense Command (NORAD ) Air Center; North Atlantic Council (NATO)
Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD)- Birleşik Devletler (US) Uza
(Askeri) North American Aerospace Defense Command (NORAD)-US Space Command/Command Center
Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı Güneybatı Bölge Harekat Kontrol Merk
(Askeri) Southwest Sector Operation Control Center North American Aerospace Defense Command (NORAD)
Kıta Amerikası Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı Bölgesi
(Askeri) continental United States North American Aerospace Defense Command Region
Milli Güvenlik Uzay Mimarı
(Askeri) National Security Space Architect
Savunma Özel Füze ve Uzay Çalışmaları Merkezi
(Askeri) Defense Special Missile and Astronautics Center
acil durumdaki gemileri aramak için yapılmış uzay sistemi (Rus Uydu Sistemi)
(Askeri) cosmicheskaya sistyema poiska avariynch sudov - space system for search of distressed vessels (Russian satellite system)
arama ve kurtarma temas noktası; uzay komutanlığı harekat merkezi; Uzay Harekat
(Askeri) search and rescue (SAR) points of contact; space command operations center; Space Operations Center (USSPACECOM)
avrupa uzay-havacılık
(Askeri) european aeronautic
avrupa uzay-havacılık
(Askeri) defence and space company
aşırı uzay
hyperspace
birimsel uzay
(Matematik) unitary space
deniz kuvvetleri uzay destek timi
(Askeri) naval space support team
doğrusal uzay
linear space, vector space
dual uzay
(Matematik) dual space
eksiksiz düzgün uzay
(Matematik,Teknik) complete uniform space
eksiksiz ölçevli uzay
(Matematik) complete metric space
gezegenler arası uzay
(Askeri,Teknik) interplanetary space
güvenlik sınıflandırma kodu; Uzay Kontrol Merkezi; Standart Koordinasyon Komites
(Askeri) security classification code; Space Control Center (USSPACECOM); Standards Coordinating Committee
hava ve uzay seferi görev kuvveti
(Askeri) air and space expeditionary task force
hava-uzay harekat merkezi; Kara Kuvvetleri harekat merkezi
(Askeri) aerospace operations center; Army operations center
hava-uzay sefer grubu
(Askeri) aerospace expeditionary group
hava-uzay sefer kuvveti
(Askeri) aerospace expeditionary force
hava-uzay sürüklenme hatası
(Askeri) aerospace drift error
hava-uzay sürüklenmesi
(Askeri) aerospace drift
hava-uzay yer teçhizatı
(Askeri) aerospace ground equipment
homojen topolojik uzay
(Matematik) homogeneous topological space
homojen uzay
(Matematik) homogeneous space
ilgin uzay
affine space
koalisyon koordinasyon hücresi; Müşterek Komuta Merkezi (Birleşik Devletler Uzay
(Askeri) coalition coordination cell; Combined Command Center (USSPACECOM); crisis coordination center; critical control circuit; cross-cultural communications course
metrik uzay
metric space
müşterek uzay destek takımı
(Askeri) joint space support team
normal uzay
(Matematik) normal space
projektif uzay
projective space
sabit uzay
space constant
sonlu boyutlu uzay
(Matematik) finite dimensional space
sonlu uzay
(Astronomi) finite space
sonsuz uzay
infinite space
tamamen düzgün uzay
(Matematik,Teknik) completely regular space
tümel düzenli uzay
(Matematik) completely regular space
tümel düzenli uzay
(Matematik) tychonoff space
veri adaptörü hava-uzay sapması; veri yöneticisi; Kara Kuvvetleri Bakanlığı (ABD
(Askeri) data adapter aerospace drift; data administrator; Department of the Army; direct action; Directorate for Administration (DIA); double agent
örnek uzay
sample space
uzay
Favoriten