upon which the weight of an arch rests

listen to the pronunciation of upon which the weight of an arch rests
Englisch - Englisch
impost
upon which the weight of an arch rests

  Silbentrennung

  up·on which the weight of an arch rests

  Türkische aussprache

  ıpän hwîç dhi weyt ıv ın ärç rests

  Aussprache

  /əˈpän ˈhwəʧ ᴛʜē ˈwāt əv ən ˈärʧ ˈrests/ /əˈpɑːn ˈhwɪʧ ðiː ˈweɪt əv ən ˈɑːrʧ ˈrɛsts/

  Wort des Tages

  doxology
Favoriten