untwist, unwind, untangle; become unraveled; solve, figure out

listen to the pronunciation of untwist, unwind, untangle; become unraveled; solve, figure out
Englisch - Türkisch

Definition von untwist, unwind, untangle; become unraveled; solve, figure out im Englisch Türkisch wörterbuch

unravel
ortaya çıkarmak
unravel
zor bir şeyi çözmek
unravel
sökmek
unravel
çözülmek
unravel
açıklığa kavuşturmak
unravel
{f} (zor bir şeyi) çözmek; (zor bir şey) çözülmek
unravel
sökülmek
unravel
çöz

Hikaye ilerledikçe gizem çözülür. - As the story advances, the mystery unravels.

Bugün, İngilizce dilek kipinin gizemini çözeceğiz. - Today, we are going to unravel the mystery of the English subjunctive.

unravel
{f} (örülü bir şeyi) sökmek; (örülü bir şey) sökülmek
unravel
(iplik/giysi/vb.) çözmek
unravel
{f} sökmek (örgü)
unravel
{f} aydınlatmak
unravel
çözül/çöz
unravel
{f} çözmek
unravel
{f} sökülmek (örgü)
Englisch - Englisch
{f} unravel
untwist, unwind, untangle; become unraveled; solve, figure out
Favoriten