unpredictably excitable (especially of horses)

listen to the pronunciation of unpredictably excitable (especially of horses)
Englisch - Türkisch

Definition von unpredictably excitable (especially of horses) im Englisch Türkisch wörterbuch

nervous
{s} asabi

Hiç de asabi değilim. - I'm not nervous at all.

Ben bir anlamda asabiyim. - I am nervous in a sense.

nervous
{s} sinirli

Çok sinirli olmak zorunda değilsin. - You don't have to be so nervous.

Bill sınav hakkında sinirli. - Bill is nervous about the exam.

nervous
{s} gergin

O bu konuda gergin olabilir. - He is nervous about it.

Tanık duruşmada konuştuğu sırada gergin görünmüyordu. - The witness did not seem nervous when he spoke at the trial.

nervous
{s} sinir

Sinirli bir kişi bu iş için uygun olmaz. - A nervous person will not be fit for this job.

Merkezî sinir sistemi dört organdan oluşur. - The central nervous system consists of four organs.

nervous
{s} ürkek

Tom gerçekten utangaç ve ürkekti. - Tom was really shy and nervous.

Tom'un ürkekliği fark edilebiliyordu. - Tom's nervousness was noticeable.

nervous
endişeli

Tom biraz sinirli ve endişeli görünüyor. - Tom looks somewhat nervous and apprehensive.

nervous
{s} sinirsel

Yeni çocuğun sinirsel bir kekemeliği vardı. - The new boy had a nervous stammer.

nervous
asabiyet

Tom asabiyetini saklamaya çalıştı. - Tom tried to hide his nervousness.

nervous
sinirlere ilişkin
nervous
heyecanlı

Tom sinirli ve heyecanlı. - Tom is nervous and excited.

Ben kaygılı ve heyecanlıyım. - I'm nervous and excited.

nervous
nevrasteni nervous impulse tıb
nervous
asabi tembih
nervous
(Tıp) Sinire ait, nervosus
nervous
sinirde uyarma
nervous
nervous prostration sinir argınlığı
nervous
çekingen
Englisch - Englisch
skittish
spooky
nervous
unpredictably excitable (especially of horses)
Favoriten