unattractiveness

listen to the pronunciation of unattractiveness
Englisch - Türkisch
gösterişsizlik
alımsızlık
ugliness
{i} çirkinlik

Çirkin ve mutsuz bir dünyada, en zengin adam çirkinlik ve mutsuzluktan başka bir şey satın alamaz. - In an ugly and unhappy world the richest man can purchase nothing but ugliness and unhappiness.

Güzellik bir görüş meselesidir ama çirkinlik evrenseldir. - Beauty is a matter of opinion but ugliness is universal.

ugliness
{i} iğrençlik
Englisch - Englisch
ugliness
ugliness that is not appealing
{i} ugliness, homeliness, unsightliness
unattractiveness
Favoriten