uğranılan bir saldırı karşısında kişinin kendisini korumak için başvurduğu yol

listen to the pronunciation of uğranılan bir saldırı karşısında kişinin kendisini korumak için başvurduğu yol
Türkisch - Türkisch
meşru müdafaa
uğranılan bir saldırı karşısında kişinin kendisini korumak için başvurduğu yol

    Silbentrennung

    uğ·ra·nı·lan bir sal·dı·rı kar·şı·sın·da ki·şi·nin ken·di·si·ni ko·ru·mak i·çin baş·vur·du·ğu yol

    Aussprache

Favoriten