onaylayan

listen to the pronunciation of onaylayan
Türkisch - Englisch
corroboratory
recognizant
corroborative
subscriber
sealer
(Ticaret) endorser
confirming
(Bilgisayar) approved by
(Bilgisayar) checked by
accredited by
validator
certifying
onayla
approve of

Tom certainly didn't approve of the way Mary was behaving. - Tom Mary'nin davranış biçimini kesinlikle onaylamadı.

Father will never approve of my marriage. - Babam, evliliğimi asla onaylamayacak.

onayla
acknowledged
onayla
{f} approve

They don't seem to approve of the plan. - Planı onaylayacak gibi görünmüyorlar.

Spain approved the treaty. - İspanya antlaşmayı onayladı.

onayla
(Bilgisayar) verify
onayla
(Bilgisayar) confirm

I will call in order to confirm it. - Bunu onaylamak için arayacağım.

I can neither confirm nor deny this. - Ben bunu ne onaylayabilirim ne de inkar edebilirim.

onayla
(Bilgisayar) check

Please endorse this check. - Lütfen bu çeki onayla.

onayla
approbate
onayla
{f} validated
onayla
{f} validating

Validating an angry client's feelings is an effective way of defusing the situation. - Kızgın bir müşterinin duygularını onaylama durumun yatıştırılmasında etkili bir yoldur.

onayla
{f} confirmed

The spokesman confirmed that the report was true. - Sözcü raporun doğru olduğunu onayladı.

Tom's doubts have been confirmed. - Tom'un şüpheleri onaylandı.

onayla
{f} approved

He said the treaty must be approved as written. - O, antlaşma yazılı olarak onaylanmalı dedi.

Spain approved the treaty. - İspanya antlaşmayı onayladı.

onayla
validate
onayla
{f} certified
onayla
{f} attesting
onayla
avouch
onayla
{f} acknowledge

Tom seems to be unwilling to acknowledge that Mary is a better swimmer than he is. - Tom Mary'nin ondan daha iyi bir yüzücü olduğunu onaylamak için isteksiz görünüyor.

onayla
corroborate

Tom corroborated Mary's story. - Tom Mary'nin hikayesini onayladı.

onayla
certify
onaylayanlar
approvers
onayla
confirming
onayla
probate
onayla
okay
onaylayan
Favoriten