turns and twists; details

listen to the pronunciation of turns and twists; details
Englisch - Türkisch

Definition von turns and twists; details im Englisch Türkisch wörterbuch

ins and outs
ayrıntılar

Tom yeni bilgisayar programının tüm ayrıntılarını öğrenmek zorunda kaldı. - Tom had to learn the ins and outs of the new computer program.

ins and outs
bütün ayrıntıları
ins and outs
girdisi çıktısı
Englisch - Englisch
ins and outs
turns and twists; details
Favoriten