treat as worthless; belittle, degrade, or disparage

listen to the pronunciation of treat as worthless; belittle, degrade, or disparage
Englisch - Türkisch

Definition von treat as worthless; belittle, degrade, or disparage im Englisch Türkisch wörterbuch

denigrate
kötülemek

Tatoeba, yalnızca imajını kötülemek ve faaliyetini aşağılamak isteyenleri işbirlikçi olarak kabul etmemeli. - Tatoeba should not admit as collaborators those who only wish to denigrate its image and demean its activity.

denigrate
{f} çekiştirmek
denigrate
leke sürmek
denigrate
yermek
denigrate
karalamak
denigrate
{f} iftira etmek, leke sürmek, karalamak, kara çalmak, çamur atmak
denigrate
{f} iftira etmek
Englisch - Englisch
denigrate
treat as worthless; belittle, degrade, or disparage
Favoriten